Over ons

In 2020 hebben we het beleidsplan 2020-2025 vastgesteld, met de titel ‘Toerusting voor élke vrouw’.

Visie

De tijd waarin we leven vraagt om toerusting vanuit de Bijbel, zodat vrouwen hun plaats in gezin, kerk en samenleving kunnen innemen.

Missie

Vrouw tot Vrouw wil vrouwen, zowel leden van kringen als niet-leden, toerusten vanuit de Bijbel, het Woord van God. We spelen hierbij in op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en de verschillende levensfasen en behoeften van de vrouwen binnen Gereformeerde Bondsgemeenten.

Kernwaarden

Vanuit onze visie en missie werken we vanuit de volgende kernwaarden:

Bijbels
De Bijbel is het richtsnoer voor ons handelen. Al onze uitingen en ontmoetingen worden daardoor gestempeld en sluiten aan bij het gereformeerd belijden. Ontwikkelingen in de maatschappij bekijken we vanuit Bijbels perspectief. Wat de Bijbel zegt, is leidend bij de vorming en toerusting van vrouwen om hun plaats als christen in deze wereld te vervullen en zo een voorbeeld voor hun omgeving te zijn.

Verbindend
De verbindende rol van Vrouw tot Vrouw heeft altijd centraal gestaan. We willen vrouwen verbinden aan het Woord van God en met elkaar, door hen samen te brengen op een kring of bijeenkomst waar de Bijbel centraal staat. Als Vrouwenbond verdiepen we ons in onze leden en doelgroepen.

We zoeken kennis als we die zelf niet hebben, we delen kennis als anderen die niet hebben.
Het zoeken van verbinding met andere christelijke organisaties is een belangrijk onderdeel van ons werk. We beseffen dat we elkaar nodig hebben en samen meer kunnen bereiken.

Professioneel
Wat we doen, doen we goed. We zorgen ervoor dat onze uitingen en bijeenkomsten een professionele en eigentijdse uitstraling hebben. Onze werkhouding is professioneel en dat betekent onder meer dat we kritisch kijken naar ons eigen functioneren, open staan voor feedback, blijven leren en verbeteren. In onze communicatie zijn we open, helder en zorgvuldig. Leden en samenwerkingspartners kunnen erop vertrouwen dat we afspraken nakomen. We zijn een financieel gezonde vereniging.

Strategie

Vrouw tot Vrouw wil dé plaats zijn waar hervormde vrouwen toegerust kunnen worden.
De middelen die we daarvoor inzetten, zijn het versterken van de ontmoeting van vrouwen binnen de kerkelijke gemeenten en op landelijk niveau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eigentijdse middelen. We richten ons hierbij op elke vrouw die een plaats heeft in hervormde gemeenten van gereformeerd belijden. We zijn een vereniging waarvan kringen lid zijn en we gaan werken aan een blijvende betrokkenheid van individuele vrouwen bij onze activiteiten.

Logo

Met ingang van 2021 hebben we een nieuw logo met de pay-off ‘Delen in geloof’.

In het logo staat het boek centraal, wat de Bijbel symboliseert. Vanuit dit fundament geven we onze missie handen en voeten. De rondjes staan symbool voor twee verschillende vrouwen.

We willen vrouwen aan elkaar verbinden door de Bijbel. We verlangen ernaar dat vrouwen elkaar spreken rond een open Bijbel. In deze ontmoetingen van vrouw tot vrouw delen zij het geloof in de Heere Jezus Christus en brengen ze elkaar bij Christus. Zo kun je van elkaar leren en elkaar bemoedigen en opscherpen.