Samenwerking

We vinden het belangrijk om samen te werken met organisaties die soortgelijke doelen nastreven.

Interkerkelijke samenwerking

Wij hebben een samenwerkingsverband met de bond van de Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen, de bond van Vrouwenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Als Comité Vrouwenbonden, zoals het samenwerkingsverband heet, willen we een bijbels geluid laten horen in samenleving en politiek. Zo hebben we jaarlijks een vergadering waarbij politici van SGP en ChristenUnie aanwezig zijn. Tussentijds volgen we de ontwikkelingen en reageren hier zonodig op.

Samenwerking binnen de Protestantse Kerk in Nederland

In de Protestantse Kerk in Nederland, waar wij ook onderdeel van zijn, zijn diverse bonden werkzaam. Met deze bonden – GZB, IZB, HGJB, Bond van Hervormde Zondagsscholen, Gereformeerde Bond, Hervormde Mannenbond en Vrouw tot Vrouw – hebben we regelmatig overleg om elkaar in het oog te houden en waar mogelijk samen te werken.

Datzelfde geldt voor de Werkgroep Educatief Beraad (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, Hervormde Mannenbond, Bond van Hervormde Zondagsscholen en Vrouw tot Vrouw).