ANBI

De Hervormde Vrouwenbond, sinds 2021 bekend onder de naam Vrouw tot Vrouw, is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan Vrouw tot Vrouw zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft Vrouw tot Vrouw over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen.

De ANBI-vermelding is te controleren op de website van de Belastingdienst onder de naam HERVORMDE VROUWENBOND met vestigingsplaats Rijssen.

Adresgegevens

Vrouw tot Vrouw
Noordelijke Dwarsweg 5E
2761 GA  Zevenhuizen

info@vrouwtotvrouw.nl
RSIN 815135105
KvK nr. 40478251
ANBI nr. 815135105

Oprichting

Vrouw tot Vrouw is 22 september 1952 opgericht en is gevestigd in de gemeente Utrecht. De statuten vind je hier.

Doel

Vrouw tot Vrouw wil vrouwen, zowel leden van kringen als niet-leden, toerusten vanuit de Bijbel, het Woord van God. We spelen hierbij in op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en de verschillende levensfasen en behoeften van de vrouwen binnen Gereformeerde Bondsgemeenten. Dit doen we door:

 • Het geven van leiding bij de bestudering van Gods Woord en bij het bespreken van kerkelijke en maatschappelijke problemen, vanuit Bijbels (levensbeschouwelijk) oogpunt;
 • Het werkzaam zijn in het belang van elke vrouw die lid is van een hervormde gemeente, die zich rekent tot de Gereformeerde Bond (ook wel gereformeerde bondsgemeente genoemd), binnen de Protestantse Kerk in Nederland;
 • Het oprichten van verenigingen;
 • Het beleggen van bijeenkomsten;
 • Het uitgeven van een eigen landelijk magazine;
 • Alle middelen, die nodig zijn toerusting te kunnen geven en om de ontmoeting van vrouwen zowel op plaatselijk als landelijk niveau te versterken, mits die niet in strijd zijn met grondslag en doel van de Vereniging.

Beleidsplan

In het beleidsplan vind je de doelen voor de komende vijf jaren.

Bestuursleden

Het landelijk bestuur van Vrouw tot Vrouw bestaat uit de volgende leden:

 • G. de Koeijer-Hoekman, Waddinxveen – voorzitter
 • J. Maas-Lugthart, Rijssen – secretaris
 • J.D.E. Vreeken-van der Giessen, Sprang-Capelle – penningmeester
 • E. ten Brinke-de Rijke, Oud-Beijerland – lid
 • E. de Jong-Borkent, Hardinxveld-Giessendam – lid
 • C.H. de Jong, Rotterdam – lid
 • M. Molendijk-van Bemmel, Hardinxveld-Giessendam – lid
 • M.A.P. de Kruijf-Ros, Rijssen – lid
 • A. Nijzink-Vrugteveen, Rijssen – lid

Interesse in een functie in het landelijk bestuur? Lees hier meer.

Beloningsbeleid

Bestuurs- en commissieleden ontvangen een reis- en onkostenvergoeding. Aan enkele medewerkers (geen leden van bestuur of commissie) die belast zijn met uitvoerende werkzaamheden wordt een vrijwilligersvergoeding gegeven. Deze vergoeding overschrijdt het maximum vrijgestelde bedrag niet.

Jaarverslagen

In het jaarverslag vind je op hoofdlijnen welke activiteiten er in het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden en de financiële verantwoording daarvan. Hier vind je het laatstverschenen jaarverslag van de activiteiten en hier het financieel jaarverslag.