• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 1 oktober 2021

Belangrijk?

Door: Wijnanda Hogendoorn

Aan het gezicht van dochterlief zie je al dat er iets aan de hand is. Ze smijt haar tas in de hoek van de kamer en loopt met een kwade blik in de richting van de keuken.  ‘Iets vervelends gebeurd?’ vraag je uitnodigend. ‘Nogal. Ik ga echt nooit meer met haar afspreken. Ze denkt zeker dat ze belangrijk is. Iedereen moet haar leuk vinden en altijd moeten wij doen wat zíj wil. Pfff.’ ‘Dat klinkt niet erg gezellig.’ 

Met een glimlach hoor je het verhaal van je dochter aan. Kibbelende meiden, druk met van alles en nog wat, op zoek naar zichzelf. Midden in haar verhaal doemt er een ander beeld op in je gedachten – dat van een groepje stoere mannen. Ze hebben een meningsverschil (Luk. 9:46). Kennelijk is de vraag nogal belangrijk voor ze, want ze besluiten hem aan Jezus voor te leggen (Mat. 18:1): Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk van God? 

Wat is dat toch, die menselijke neiging om belangrijk te zijn? Het verlangen om gezien te worden, om van waarde te zijn? We weten dat we allemaal gelijk zijn – allemaal geschapen door God, allemaal zondaren die Gods vergevende liefde nodig hebben. En toch…  Heel graag willen we iets toevoegen aan de maatschappij. Iets betekenen voor een ander. Heel moeilijk is het om de minste te zijn, je hoogmoed opzij te zetten en jezelf weg te cijferen. 

Weet je, lieverd, dat Jezus hier ook mee te maken kreeg?’ vraag je wanneer ze haar verhaal gedaan heeft.  ‘Echt?’ ‘Ja, Jezus had nog niet zolang geleden verteld dat Hij zou gaan lijden en sterven. Maar in plaats van met Jezus’ lijden bezig te zijn, ruzieden de discipelen over de vraag wie de belangrijkste was in het Koninkrijk van God. Ze dachten alleen maar aan zichzelf…’ Het blijft stil en je ziet dat ze over je woorden nadenkt. ‘En toen?’ 

‘Toen riep Jezus een kind bij Zich en Hij zei dat een kind het belangrijkste is in het Koninkrijk.’ ‘Waarom dan?’ ‘Wat denk je dat Jezus het liefst ziet? Mensen die belangrijk willen zijn of kinderen die Hem nodig hebben en het offer nodig hebben dat Hij zou gaan brengen over niet al te lange tijd?’ Aan haar blik zie je dat ze het begrijpt. 

In stilte dank je God dat je je niet bezig hoeft te houden met de vraag wie de belangrijkste is. Jezus moet de belangrijkste zijn in jouw leven! Is dat bij jou zo? Houd je van Hem en vertrouw je Hem – zoals een kind? 


Wijnanda Hogendoorn is moeder van vier opgroeiende kinderen en werkzaam in het onderwijs. Ze heeft veel ervaring met het maken/bedenken van werkvormen en verwerkingen rondom Bijbelgedeelten.