• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 14 augustus 2023

Kleurrijk leven

Tekst: Elma Nobel-Buijs

Als kind leer je het al: kleuren mengen. Je krijgt een bordje met drie kleuren verf: geel, rood en blauw. Het zijn zogeheten primaire kleuren. Met die kleuren kun je gaan combineren: rood en geel samen wordt oranje, geel en blauw wordt groen, en rood en blauw wordt paars. Met witte verf erbij kun je nog meer tinten maken. Zo leer je al jong dat er vele kleurschakeringen zijn. Dat geldt ook voor het leven. Het leven is kleurrijk en kent vele verschijningsvormen. Als het leven hier op aarde al zoveel kleur kent, hoe zal dat dan in de hemel en op de nieuwe aarde zijn? 

Kleuren in de schepping
Wanneer we de scheppingsdagen op ons in laten werken, zijn we diep onder de indruk van de majesteit van God, de Schepper. Vanaf het moment dat Hij licht schept, kleurt zelfs een watervloed anders. Op de derde dag maakt God verschil tussen aarde en zee. Als je deze zomer bij de zee komt, let dan eens op de verschillende kleuren. De Middellandse Zee kleurt anders dan onze Noordzee. Het maakt ook verschil hoe (on)diep het is en of er koraal of rotsen op de zeebodem aanwezig zijn. Abraham moest het zand gaan tellen, een onmogelijke opgave. Probeer maar eens de kleuren van zand te omschrijven, ook dat is moeilijk: bruin, geel, oker, grijs en dan nog de verschillende structuren. Hieronder zie je een foto van Noordzeezand. Het is niet één kleur.  

Ook bomen en bloemen kennen een enorme variatie qua kleur. Wie in een bos loopt, kan zich verbazen over de vele kleuren groen en je ogen gaan bijna pijn doen als je de lange felgekleurde bollenvelden ziet.  

Niet alleen de flora is kleurrijk, maar ook de fauna. Daar waar het ene dier kleuren gebruikt om op te vallen – denk aan de pauw – kan een ander dier, zoals de kameleon een schutkleur gebruiken om juist niet op te vallen.  

Neem ook eens een kijkje in je keuken, daar zie je zóveel kleuren. De rode paprika die je snijdt, de groene broccoli die je in de pan doet en de gele banaan die je pelt.  

Ook mensen zijn door God gevarieerd geschapen. Lichaamstint en haarkleur zijn per mens verschillend. Het doet ook daarom geen recht aan Gods doel met mensen als we elkaar op grond van huids- of haarkleur oordelen of pesten.  

Je kunt op grond van bovenstaande voorbeelden niet anders concluderen dan dat God van kleur houdt en zelf kleuren heeft bedacht en geschapen.  

Kleuren in het leven 

  • Vrolijke kleuren 

Zoals er variatie is in de schepping, zo zijn ook onze dagen en jaren geen eenheidsworst. Er zijn veel gebeurtenissen die figuurlijk gezien kleur geven aan ons leven. Zo gaf God zelf al kleur aan het leven van de Israëlieten met het instellen van de feest- en gedenkdagen in het Oude Testament. Loofhuttenfeest, Pascha en het wekenfeest zijn geen feesten van één dag. Ook heeft de Heere een heel aantal gedenkdagen ingesteld, zoals de sabbatdag. Zo’n rustdag na zes dagen hard werken geeft verlichting en zorgt voor variatie in de week. ‘Vier uw feestdagen’ zegt de profeet Nahum (1: 15). 

Ook wij hebben in ons leven gebeurtenissen en feesten die kleur kunnen geven aan het leven, zoals een geboorte, een bruiloft of een jubileum. Een kind kan wekenlang uitzien naar zijn/haar verjaardag. Zulke dagen mogen dagen van vrolijkheid en licht zijn.  

Tegelijk kan het ‘moeten’ vieren, druk geven omdat je familie of omgeving dat van jou verwacht, of kan er stress ontstaan als iets op een bepaalde manier gevierd moet worden. Niet iedereen heeft de energie of de financiën om een groot feest te geven, maar een bruiloft in een kerkzaal met zelf opgehangen slingers en zelfgebakken taart kan even gezellig en goed zijn als een luxe receptie op een kasteel.  

Ook onze persoonlijkheid speelt een rol: de één viert feesten op een bruisende en creatieve manier, de ander houdt van ingetogen en intiem samen zijn.  

Soms zeggen mensen bij bijzondere gedenkdagen: ‘We doen er niets aan hoor.’ Kan een gedenkdag echt een dag zijn als alle andere dagen? Psalm 103 zegt: ‘Vergeet niet één van Zijn weldaden.’ Het vieren van bijvoorbeeld een huwelijksjubileum kan een getuigenis zijn naar anderen. Op z’n minst mag en kan je gebed anders zijn op een gedenkdag.

  • Donkere kleuren 

Er zijn ook donkergekleurde dagen: de dagen van rouw en verdriet. Te denken valt ook aan dagen waarin trauma’s, woede en angsten je bespringen. Soms is het voor iedereen duidelijk dat je daar last van hebt, vaak is er echter verborgen leed.  

We kunnen ook niet altijd een helder verschil maken tussen vrolijk gekleurde en sombergekleurde dagen. Zelfs bij feesten kunnen vreugde en verdriet door elkaar lopen. De postnatale depressie na de geboorte van je kind. De scheiding van je ouders die voor spanning zorgt op je huwelijksdag. De ouder die je moet missen bij een diploma-uitreiking. Veertig jaar getrouwd zijn, maar elkaar zijn kwijtgeraakt.  

Wanneer je de foto’s op Facebook, Insta, Snapchat of LinkedIn bekijkt, zie je meestal alleen de successen en foto’s zoals ze ‘moeten’ zijn op een feestdag: vrolijk en gezellig. In hoeverre geven we elkaar ruimte om op een feestdag moeilijke feiten een plek te geven, om eerlijk te zeggen dat je iemand mist of om met een paar mensen te delen dat je deze dag spannend vindt? Dat vraagt om balanceren: donkere kleuren mogen er zijn, maar hoeven een feestdag niet te overheersen. 

  • Kleuren in het leven van alledag 

Het is niet alle dagen feest, toch kun je juist in het leven van alledag ook de lichte kleuren ervaren. Hoe? Door te beseffen wie God is en wat Hij je geeft. We gaan aan zoveel zaken achteloos voorbij. Heb je bij je ontbijt wel eens gedankt voor je bed, de dekens, de vloeren in je huis waarover je kunt lopen, het toilet dat werkt, het wc-papier dat er is en ga zo maar door? Dan heb ik het nog niet eens over het ontbijt zelf … Als we in het buitenland zaken missen, of thuis een stroomstoring hebben, beseffen we ineens hoe vanzelfsprekend dingen voor ons zijn. We mopperen als apparaten kapot zijn, maar heb je weleens gedankt voor de vele keren dat ze het wel deden? De verwondering over het ‘gewone’ leven kan ons helpen om de zorg van onze Schepper te zien.  

Ook Zijn Woord kleurt onze dag. We hebben een Bijbel waarin Hij dagelijks tot ons spreekt. Hij is erbij in dagen vol vreugde, maar ook in tijden van verdriet en somberheid. Zijn vergeving – op grond van Christus’ werk – komt elke dag tot ons. Zijn woorden zijn als manna: genoeg voor één dag. Voor de dag die voorbijvliegt en voor de dag die je maar niet door lijkt te komen.  

Kleur in de toekomende tijd 

Wanneer het leven hier op aarde al zo kleurrijk is, hoe zal dat na dit leven zijn? Het toekomende leven wordt ons in beelden geschetst waarin allerlei kleuren voorbijkomen.  

Jesaja (11 en 65) schetst ons de lichte kleuren van harmonie in de schepping. Openbaring toont ons de bonte verzameling kleuren van het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21).  

Tegelijk wordt er gesproken over de zwarte kleur van de dood. Op de nieuwe aarde zal die er niet meer zijn, maar hij is er wel voor allen die niet met de Heere leven. Johannes laat eerlijk de donkere kleuren van oordeel zien.  

Zijn wij met die nieuwe aarde bezig? Ik denk aan het boek van Soon Ok Lee: Zij mogen de hemel niet zien. Wat kunnen vervolgde christenen in grijze bunkers verlangen naar het zien van een blauwe lucht, maar bovenal worden zij getroost door het denken aan de nieuwe hemel en aarde. De hoop op het leven met de Heere in een toekomst zonder tranen en verdriet kan ons leven hier op aarde verlichten. 

Hoe is dat bij ons die hier op aarde de blauwe luchten wel zien? Soms zijn we te veel bezig met ‘de kleuren’ van deze aarde. Dit leven is echter een stipje op de horizon van de eeuwigheid, dat besef kan ertoe leiden dat we zaken waar we ons hier druk om maken, kunnen relativeren. Zo mag Zijn (ver)dragende genade ons leven kleuren, hier en in de eeuwigheid.  

Twee vragen
1. Welke ‘kleuren’ herken jij in je eigen leven?
2. Hoe zou het toekomende leven jouw leven hier op aarde kunnen beïnvloeden? 


Elma Nobel-Buijs is getrouwd met Pieter en moeder van Joël. Zij is psycholoog, pedagoog, contextueel geschoold en werkzaam aan het Hoornbeeck College als docent en ondersteuner.