Boek getipt

In de podcast ‘Boek getipt’ bespreekt Rian Vogel, docent Nederlands en leescoach, boeken die je raken en verrijken. Ook kun je genieten van een voorleesmoment. Deze podcast is tot stand gekomen in samenwerking met de Reformatorische Omroep.

Verschijnt om de twee weken.

Afleveringen

Donderdag 30 november - Oproep tot omkeer, Wim Dekker

Titel | Oproep tot ommekeer
Auteur | Wim Dekker
Uitgever | Kok Boekencentrum Uitgevers
ISBN | 978 90 435 3840 4
ISBN e-book | 978 90 435 3841 1

‘Oproep tot omkeer’ is een theologisch boek over bekering. Waarom gaat het in deze tijd nauwelijks nog over bekering? Wim Dekker onderzoekt de Bijbelse wortels van dit woord alsmede de impact die het spreken over bekering gehad heeft in de gereformeerde traditie. Hij vergelijkt bekering met het hedendaagse spreken over bestaansverheldering, het komen tot je diepste zelf. Schrijvers als Anselm Grün en David Brooks passeren de revue. Het boek eindigt met een krachtig pleidooi tot herwaardering van de Bijbelse oproep tot omkeer, persoonlijk en maatschappelijk.

Rian Vogel: ‘Dit boek is echt geen moeilijk en dogmatisch werk, het gaat over jouw en mijn leven, over de kerk waartoe we behoren en de preken die daar gehouden worden en over de grote problemen van onze tijd: het individualisme, de ik-gerichtheid en de klimaatproblemen. Bovendien weet Dekker hoe hij eenvoudig en helder moeilijke onderwerpen ter sprake moet brengen. Daarnaast is hij door zijn jarenlange pastorale ervaring in staat om de juiste verhalen/voorbeelden te geven bij wat hij betoogt.’

Donderdag 16 november - De grote verwachting, Rudolf van Reest

Titel | De grote verwachting
Auteur | Rudolf van Reest
Uitgever | Den Hertog Uitgeverij
ISBN | 978 90 331 3205 6

Een indrukwekkende Bijbelse roman over de tijd van Jezus’ geboorte, geschreven met eerbied voor Gods woord. Rudolf van Reest laat je het begin van onze jaartelling meemaken alsof je het zelf beleeft. Daarbij laat hij een dikwijls verrassend licht vallen op tal van Bijbelteksten.

Rian Vogel vindt ‘De grote verwachting’ een christelijke roman van hoge allure. ‘Het is een verrijkend boek, omdat het in een aangrijpende beschrijving heenwijst naar de gekomen Verlosser, Die kwam om armen rijk te maken. Deze Bijbelse roman is geen geromantiseerd verhaaltje dat de Bijbelse gegevens gebruikt als decor. In dit boek gaat het over de kern.

Donderdag 2 november - Vrouw & werk, Roosmarijn Reijnoudt

Titel | Vrouw & werk
Auteur | Roosmarijn Reijnoudt
Uitgever| Uitgeverij Groen
ISBN | 978 90 8897 301 7
ISBN e-book | 978 90 8897 341 3

Diverse mooie portretten van gewoon bijzondere vrouwen die een taak hebben in gezin, kerk en maatschappij. Wie zijn ze? Hoe zijn ze geworden tot wie ze nu zijn? Hoe staan ze als christen in de huidige cultuur en maatschappij? Hoe combineren ze hun werk met hun geloof? Deze en andere vragen worden gesteld in dit boek. Inspirerend boek met verhalen die je aansporen om na te denken over wat je drijft in je leven. Onder andere de volgende vrouwen zijn geïnterviewd: Rina Molenaar, Mirjam Bikker, Anna Yilmaz, Hanneke Schaap-Jonker, Hilde Westerman, Maria de Jong-de Kruijf.

Rian Vogel: ‘Het boek was voor mij een aansporing om weer eens na te denken over wat je drijft in je leven, in je werk. Waar doe je het voor? Daarnaast vond ik het mooi dat de kijk op betaald werk, gedaan door vrouwen in een breed kader geplaatst wordt. Het gaat de meeste werkende vrouwen niet slechts om het geld dat verdiend wordt, al zullen er zeker zijn die het geld hard nodig hebben. Er zijn ook andere redenen om als vrouw buiten het gezin je talenten te gebruiken. Het dienen van de naaste staat in dit boek echt heel centraal.’

Donderdag 19 oktober - Niets ontgaat ons, Janke Reitsma

Titel | Niets ontgaat ons
Auteur | Janke Reitsma
Uitgever | Mozaïek-Utrecht
ISBN | 978 90 239 60768

Dit boek is een overrompelend gezinsdrama dat zich afspeelt aan de waddenkust. Koen leidt samen met zijn ouders een geïsoleerd bestaan. Als zijn moeder zwanger raakt en met haar medicijnen stopt, keren haar psychische klachten terug. Aukje wordt geboren met een ernstige chromosoomafwijking, waardoor ze niet lang te leven heeft. Terwijl zijn vader op de achtergrond raakt, besluit Koen de zorg voor zijn zusje op zich te nemen. Een verantwoordelijkheid die zo ver voert dat hij besluit Aukje naar het wad te brengen, de plek die hij als het paradijs op aarde beschouwt en waarvan hij vindt dat ze die één keer moet zien.

Rian Vogel: “Bij het lezen heb ik meerdere keren mijn adem ingehouden. Soms legde ik het boek even weg, omdat ik als moeder en oma niet verder kon. Het raakt je diep wat hier gebeurt. De ontwrichting, de onmacht, de eenzaamheid.”