Boek getipt

In de podcast ‘Boek getipt’ bespreekt Rian Vogel, docent Nederlands en leescoach, boeken die je raken en verrijken. Ook kun je genieten van een voorleesmoment. Deze podcast is tot stand gekomen in samenwerking met de Reformatorische Omroep.

Afleveringen

’t Hooge Nest, Roxane van Iperen

Titel | ‘t Hooge Nest
Auteur | Roxane van Iperen
Uitgever | Overamstel uitgevers
ISBN | 978 90 488 4178 3
ISBN e-book | 978 90 488 4179 0

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de twee joodse zussen Janny en Lien Brilleslijper actief in het verzet in Amsterdam en Den Haag. Als het net zich rond hen begint te sluiten, moeten ze onderduiken. Ze komen terecht in ‘t Hooge Nest, een villa verscholen in de bossen van ‘t Gooi. Spoedig zal in het huis onder hun leiding uitgroeien tot een van de grootste onderduikadressen in Nederland.
Terwijl de laatste joden in het land worden opgejaagd gaat het leven van enkele tientallen onderduikers zo goed en kwaad als het gaat door, pal onder de neus van NSB-buren en naziopstukken. Als het einde van de oorlog in zicht is wordt het Nest verraden en de familie Brilleslijper belandt met het laatste transport in Auschwitz, samen met de familie Frank. ‘t Hooge Nest is een verhaal over moed, verraad en menselijkheid in barbaarse tijden, en brengt een ongekende geschiedenis met kracht tot leven.

Rian Vogel: ‘Dit boek moet je echt gelezen hebben. Het geeft de realiteit weer en opent je ogen voor onder andere het antisemitisme dat ook nu weer zo de kop opsteekt. Hoe is het mogelijk na de Holocaust? We moeten ervoor waken groepen te demoniseren. In Europa gebeurde dat met de Joden. Door velen is weggekeken, anderen, maar een minderheid deed wat ze konden. Zo ook Jannie.’

Toen de wereld brak, John Boyne

Titel | Toen de wereld brak
Auteur| John Boyne
Uitgever| Meulenhoff Boekerij Amsterdam
ISBN| 978 90 290 687 4
ISBN e-book | 978 94 023 1980 4 

Gretel Fernsby woont al tientallen jaren in een luxeappartement in Londen. Ze leidt een ogenschijnlijk comfortabel en kalm leven, ondanks haar donkere verleden. Ze spreekt niet over haar ontsnapping uit Duitsland meer dan zeventig jaar geleden. Ze spreekt ook niet over de naoorlogse jaren in Frankrijk met haar moeder. En bovenal spreekt ze niet over haar vader, commandant van het meest beruchte concentratiekamp van de nazi’s, of over het gruwelijke lot dat haar broertje Bruno trof.
Dan komt er een jong gezin wonen in het appartement onder haar. Gretel sluit aarzelend vriendschap met de negenjarige Henry, hoewel hij herinneringen bij haar oproept die ze juist probeert te vergeten.

Het vervolg op de wereldwijde bestseller De jongen in de gestreepte pyjama.
Toen de wereld brak is een hartverscheurend, prachtig verhaal over een vrouw die haar verleden onder ogen moet komen om iets recht te zetten wat haar al levenslang achtervolgd. 

Rian Vogel: ‘Het is de kracht van goede literatuur om vragen te stellen die niet zo gemakkelijk te beantwoorden zijn, misschien nooit beantwoord kunnen worden. Goede literatuur laat de mens zien in zijn zwakheid en kracht, zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Goede literatuur maakt geen karikatuur van een mens. Zo is Gretel een vrouw die lieve en aardige kanten heeft, maar ook wreed kan zijn. Ze is getekend door het leven.’ 

Onrustig is ons hart, Niek Tramper

Titel | Onrustig is ons hart
Auteur| Niek Tramper
Uitgever| Uitgeverij Groen
ISBN| 978 90 8897 276 8
ISBN e-book | 978 90 8897 311 6 

De wereld waarin we leven is veel rijker en toegankelijker dan die van pakweg een eeuw geleden. Maar ook competitiever, veeleisender en fragmentarischer. Vooral millennials merken dat en lijden eronder. Waar kun je veilig zijn als dagelijks crisisberichten binnenkomen? Waar vind je rust als je je voortdurend moet meten met anderen? Valt er te ontsnappen aan de spiraal van consumeren en produceren? In dit boek verkent de auteur de status quo van een onbarmhartige wereld. En hij nodigt uit om op te staan. Om gejaagdheid en perfectiedrang eerlijk onder ogen te zien. Om rust te zoeken voor de ziel, te oefenen in loslaten en in het volgen van Jezus. Dit boek is tot stand gekomen met hulp van creatieve en tegendraadse millennials die verlangen verschil te maken in Gods wereld. 

Rian Vogel: ‘Ik heb het boek met belangstelling gelezen. De schrijfstijl was voor mij even een te nemen hobbel. De schrijver kiest voor een moderne gespreksvorm. Dat merk je aan de vele vragen die hij stelt en waar dan weer een antwoord op gegeven wordt. Gaandeweg het boek zie ik er wel belang van in. Het is geen verhandeling, maar een in gesprekzijn met de doelgroep. De verhalen over de kleinschalige Zeeuwse dorpsgemeenschap van meer dan een halve eeuw geleden dragen naast een spiegelfunctie ook bij aan het genieten van dit boek. Ze illustreren beter dan een dorre opsomming wat we zijn kwijtgeraakt in vijftig jaar. Gelukkig geeft dit boek veel praktische tips om aandachtig te leven in een veeleisende tijd.’ 

Wachter op de morgen, Machteld Siegman

Titel | Wachter op de morgen
Auteur| Machteld Siegmann
Uitgever| Veen Bosch & Keuning uitgevers nv, Antwerpen
ISBN| 978 90 263 5193 8

Omdat er een vrachtwegen zijn huis is in gereden, logeert de tweeënzeventig jarig Tak een tijdje bij Aria, zijn kleindochter. Aria is een jonge, alleenstaande kunstenares, ze woont in de stad en is acht maanden zwanger. Eerder dan verwacht beginnen de weeën. Tot het kind geboren is, wijkt Tak uit naar de onderbuurman, die hem aanspoort zijn levensverhaal te vertellen. Wat volgt is een even wonderlijk als meeslepend relaas over Taks kindertijd tijdens de crisisjaren, de dood van zijn moeder, over dwangarbeid, zijn huwelijken en zijn dochter Marina, die met hem gebroken heeft. Wat zal de ochtend hem brengen? 

Wachter op de morgen is een epische roman over het innerlijk kompas, over veroordeling versus verdraagzaamheid en het verlangen naar verzoening. 

Rian Vogel: ‘De schrijfster laat ons niet achter met een negatief gevoel. Tak heeft zijn levensverhaal verteld. Hij is begonnen bij zijn ouders en eindigt bij zijn kleindochter en er is, met het nieuwe leven dat een etage hoger op het punt staat te beginnen, toekomst. Ik zie dit als een verwijzing naar de geboorte van het Kind, Jezus, De kwam om eigenzinnige, zondige mensen te verlossen. Het boek speelt zicht tenslotte af in de adventstijd.’ 

Oproep tot omkeer, Wim Dekker

Titel | Oproep tot omkeer
Auteur | Wim Dekker
Uitgever | Kok Boekencentrum Uitgevers
ISBN | 978 90 435 3840 4
ISBN e-book | 978 90 435 3841 1

‘Oproep tot omkeer’ is een theologisch boek over bekering. Waarom gaat het in deze tijd nauwelijks nog over bekering? Wim Dekker onderzoekt de Bijbelse wortels van dit woord alsmede de impact die het spreken over bekering gehad heeft in de gereformeerde traditie. Hij vergelijkt bekering met het hedendaagse spreken over bestaansverheldering, het komen tot je diepste zelf. Schrijvers als Anselm Grün en David Brooks passeren de revue. Het boek eindigt met een krachtig pleidooi tot herwaardering van de Bijbelse oproep tot omkeer, persoonlijk en maatschappelijk.

Rian Vogel: ‘Dit boek is echt geen moeilijk en dogmatisch werk, het gaat over jouw en mijn leven, over de kerk waartoe we behoren en de preken die daar gehouden worden en over de grote problemen van onze tijd: het individualisme, de ik-gerichtheid en de klimaatproblemen. Bovendien weet Dekker hoe hij eenvoudig en helder moeilijke onderwerpen ter sprake moet brengen. Daarnaast is hij door zijn jarenlange pastorale ervaring in staat om de juiste verhalen/voorbeelden te geven bij wat hij betoogt.’

Rudolf van Reest

Titel | De grote verwachting
Auteur | Rudolf van Reest
Uitgever | Den Hertog Uitgeverij
ISBN | 978 90 331 3205 6

Een indrukwekkende Bijbelse roman over de tijd van Jezus’ geboorte, geschreven met eerbied voor Gods woord. Rudolf van Reest laat je het begin van onze jaartelling meemaken alsof je het zelf beleeft. Daarbij laat hij een dikwijls verrassend licht vallen op tal van Bijbelteksten.

Rian Vogel vindt ‘De grote verwachting’ een christelijke roman van hoge allure. ‘Het is een verrijkend boek, omdat het in een aangrijpende beschrijving heenwijst naar de gekomen Verlosser, Die kwam om armen rijk te maken. Deze Bijbelse roman is geen geromantiseerd verhaaltje dat de Bijbelse gegevens gebruikt als decor. In dit boek gaat het over de kern.

Vrouw & werk, Roosmarijn Reijnoudt

Titel | Vrouw & werk
Auteur | Roosmarijn Reijnoudt
Uitgever| Uitgeverij Groen
ISBN | 978 90 8897 301 7
ISBN e-book | 978 90 8897 341 3

Diverse mooie portretten van gewoon bijzondere vrouwen die een taak hebben in gezin, kerk en maatschappij. Wie zijn ze? Hoe zijn ze geworden tot wie ze nu zijn? Hoe staan ze als christen in de huidige cultuur en maatschappij? Hoe combineren ze hun werk met hun geloof? Deze en andere vragen worden gesteld in dit boek. Inspirerend boek met verhalen die je aansporen om na te denken over wat je drijft in je leven. Onder andere de volgende vrouwen zijn geïnterviewd: Rina Molenaar, Mirjam Bikker, Anna Yilmaz, Hanneke Schaap-Jonker, Hilde Westerman, Maria de Jong-de Kruijf.

Rian Vogel: ‘Het boek was voor mij een aansporing om weer eens na te denken over wat je drijft in je leven, in je werk. Waar doe je het voor? Daarnaast vond ik het mooi dat de kijk op betaald werk, gedaan door vrouwen in een breed kader geplaatst wordt. Het gaat de meeste werkende vrouwen niet slechts om het geld dat verdiend wordt, al zullen er zeker zijn die het geld hard nodig hebben. Er zijn ook andere redenen om als vrouw buiten het gezin je talenten te gebruiken. Het dienen van de naaste staat in dit boek echt heel centraal.’

Niets ontgaat ons, Janke Reitsma

Titel | Niets ontgaat ons
Auteur | Janke Reitsma
Uitgever | Mozaïek-Utrecht
ISBN | 978 90 239 60768

Dit boek is een overrompelend gezinsdrama dat zich afspeelt aan de waddenkust. Koen leidt samen met zijn ouders een geïsoleerd bestaan. Als zijn moeder zwanger raakt en met haar medicijnen stopt, keren haar psychische klachten terug. Aukje wordt geboren met een ernstige chromosoomafwijking, waardoor ze niet lang te leven heeft. Terwijl zijn vader op de achtergrond raakt, besluit Koen de zorg voor zijn zusje op zich te nemen. Een verantwoordelijkheid die zo ver voert dat hij besluit Aukje naar het wad te brengen, de plek die hij als het paradijs op aarde beschouwt en waarvan hij vindt dat ze die één keer moet zien.

Rian Vogel: “Bij het lezen heb ik meerdere keren mijn adem ingehouden. Soms legde ik het boek even weg, omdat ik als moeder en oma niet verder kon. Het raakt je diep wat hier gebeurt. De ontwrichting, de onmacht, de eenzaamheid.”