Bijbelstudiemagazine

De bijbelstudies voor het komende seizoen worden gebundeld in één blad, dat je in juli ontvangt. Zo heb je meteen alle bijbelstudies voor het hele seizoen bij de hand. Thema van de bijbelstudies is: Het Koninkrijk van God in het Oude en Nieuwe Testament. Scribent is ds. J.W. Verboom uit Groot-Ammers.

INDELING
Inleiding – ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God!’
1. Genesis 1:1-2:4 – De Schepper is Koning!
2. Genesis 3:1-24 – Niet de mens maar satan koning?
3. 2 Samuël 7:1-17 – Weer dromen van nieuw koningschap?
4. Daniël 7:1-28 – De Mensenzoon gaat koning worden
5. Markus 1:9-28 – Het Koninkrijk is dichtbij
6. Mattheüs 7:7-29 – Koninkrijksleven = kruisvormig leven
7. Johannes 18:28-40 – Jezus wordt in de finale koning (Inleiding op deze Bijbelstudie door ds J.W. Verboom)
8. Handelingen 1:4-13 – De Koning op de troon deelt uit
9. Kolossenzen 3:1-17 – Het verborgen Koninkrijk woelt alles om
10. Openbaring 5:6-14 – Opnieuw koning in een zichtbaar Rijk

LITERATUUR
De bijbelstudies komen uit verschillende bijbelgedeelten. Bij deze gedeelten kan gebruik worden gemaakt van verschillende bijbelverklaringen.

Boeken die gaan over het Koninkrijksgebed, het ‘Onze Vader’, kunnen je helpen met onder andere de verklaring van de tweede bede ‘Uw Koninkrijk kome’.

Verder vind je hieronder enkele boeken over het Koninkrijk van God:
• G. Bakker, Het Hebreeuwse Koninkrijk van God, Scholten, Zwolle 2021 (een interessant boek geschreven door een joodse vrouw!)
• J. van Bruggen, Het evangelie van Gods Zoon: persoon en leer van Jezus volgens de vier evangeliën, Kok, Kampen 1996 (vooral hoofdstuk 3 over het Godsrijk)
• Joseph Ratzinger, Jezus van Nazareth, deel 1, Lannoo, Tielt 2009 (vooral hoofdstuk 3 over het Rijk Gods)
• B. Rietveld, Gods nieuwe wereld, Kok, Kampen, 1985
• H.N. Ridderbos, Het Woord, het Rijk en onze verlegenheid, Kok, Kampen 1968
• H.N. Ridderbos, De komst van het Koninkrijk; Jezus’ prediking volgens de synoptische evangeliën, Kok, Kampen 1985 (hoewel verouderd geeft dit boek veel inzicht in het Koninkrijk)
• J.A.W. Verhoeven, Hoop en heiliging; leven met Christus in de tussentijd, Groen, Heerenveen 2021.
• T. Wright, Hoe God koning werd; de kern van het evangelie herontdekt, Van Wijnen, Franeker 2014

Ter verdere verdieping:
– G. van den Brink en C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek, Boekencentrum Zoetermeer 2012 (vooral hoofdstukken 9, 10 en 16 gaan over het Koninkrijk van God)
– A.A. van Ruler, Laat heel de aard’ een loflied wezen, Callenbach Nijkerk 1973.
– A.A. van Ruler, De vervulling van de Wet, Callenbach Nijkerk 1947.
– B. Wentsel, God en mens verzoend; incarnatie, verzoening, Koninkrijk van God, Dogmatiek deel 3b, Kok Kampen 1991 (hoofdstuk 10 gaat over ‘het Koninkrijk en de heerschappij; (Jezus als Kurios)’)

Buitenlandse literatuur:
– M. Hengel en A.M. Schwemer, ‘Reich Christi, Reich Gottes und Weltreich im Johannesevangelium’ in Jesus und die Evangelien; Kleine Schriften V, Mohr Siebeck Tübingen 2007, p. 408-429.
– S. Grindheim, Living in the kingdom of God; a biblical theology for the life of the church, Baker Grand Rapids 2018.
– P. Schreiner, The kingdom of God; and the glory of the cross, Crossway Wheaton 2018
– T.R. Schreiner, The King in his beauty; a biblical theology of the Old and New Testaments, Baker Grand Rapids 2013.
J.R. Treat, The crucified King; atonement and kingdom in biblical and systematic theology, Zondervan Grand Rapids, 2014.

Bijbelstudiemagazine bestellen?

Ga naar de webshop