• Gepubliceerd door
 • Vrouw tot Vrouw
 • Gepubliceerd op
 • 14 december 2023

Liesbeth en Gerdiene: ‘We hebben de verbondenheid met de wereldkerk ervaren’

Tekst: Wilma van der Meij, GZB-coördinator VITA-vrouwenbeweging  

‘Wat was het een indrukwekkende reis! Er is zoveel waar je over na gaat denken: niet alleen de cultuurverschillen, maar vooral ook de blijdschap die christenen uitstralen nu ze de Bijbel kunnen lezen.’ Aan het woord is Liesbeth Benard (52), die samen met haar vriendin Gerdiene Oudshoorn (49) dit najaar met de VITA-vrouwenreis naar Malawi is geweest om zendingsprojecten van de GZB te bezoeken en lokale christenen te ontmoeten en te bemoedigen.

Liesbeth en Gerdiene kennen elkaar vanuit de Hervormde Gemeente Oud-Beijerland en hebben daar samen het jeugddiaconaat gedaan. Al 25 jaar delen ze lief en leed, ook hebben ze elkaars kinderen vanaf de wieg zien opgroeien. ‘Maar’, zegt Gerdiene, ‘we hebben elkaar nú nog beter leren kennen, wat echt wel een extra dimensie aan onze vriendschap geeft. We waren nog nooit op een zendingsreis geweest. Wel had ik eerder vluchtelingenwerk gedaan en is Liesbeth mee geweest met de gehandicaptenvakanties van de vrouwenbond, maar dit was een mooie kans om zending van dichtbij te ervaren. Dat is ook het doel van VITA. De vrouwenbeweging van de GZB wil vrouwen inspireren om hun geloof te delen met vrouwen wereldwijd en hen bemoedigen vanuit het Evangelie. Wat was het mooi om in Malawi vrouwen te ontmoeten die dezelfde God dienen, hetzelfde verlangen hebben en uitzien naar het Koninkrijk van God! We voelden ons echt met elkaar verbonden. Vooral een jonge vrouw die door evangelisatie vanuit de kerk van moslim christen was geworden, is me erg bijgebleven. Ze vertelde in haar eigen taal haar getuigenis. Alhoewel ik haar niet verstond, straalde ze uit dat ze vol is van Christus, dat is gewoon heel mooi om te zien.’  

Bijbel maakt verschil
Liesbeth vult haar vriendin aan: ‘Ja, die blijdschap die ze uitstraalde, dat vond ik schitterend om te zien. En ook heel herkenbaar, want hoe mooi is het als je zelf de Bijbel opendoet en blij wordt van wat God heeft gedaan voor ons. We zagen bij het Bijbelstudieproject ook dat de mensen van de Elomwe-stam heel blij waren met de Bijbel in hun eigen taal, die ze sinds kort hebben. Dat maakt in hun leven zo’n verschil, dat raakte me echt. Je zag echt dat God door de Bijbel heen in hun leven werkt. Ze zijn vol van het Evangelie en willen dat ook aan anderen vertellen. Dat is echt een aanmoediging om ook zelf de Bijbel te blijven lezen en hierover uit te delen.’

Toewijding aan God
Liesbeth: ‘Dat enthousiasme om het geloof te delen, zagen we ook bij de vrouwen van vrouwenvereniging Mvano, die we hebben bezocht. Het was een hele grote vereniging met wel 500 leden, die elke week op zaterdag om 7.30 uur bij elkaar komen om God te dienen en elkaar te ontmoeten. We zagen dat ze massaal voor God op de knieën gingen om Hem te aanbidden. De vrouwen hadden ook zoveel vreugde om God te loven met zang en dans, daar word je helemaal blij van. Ook staan ze altijd klaar voor de gemeenschap, ze ondersteunen mensen die te maken hebben met armoede of die door een moeilijke tijd heen gaan. Die toewijding aan God en de gemeenschap, dat vond ik wel iets om mee te nemen naar huis en te delen met onze vrouwenvereniging. Alles opzijzetten om God en je naaste te dienen, daar kunnen wij van leren.’ Gerdiene vertelt dat de vrouwen zelfs examen moeten doen om lid te mogen worden van de vrouwenvereniging. ‘Ze hebben diverse taken in de kerk en zorgen diaconaal voor veel mensen in hun omgeving. En dat alles naast hun baan, die ze ook nodig hebben om voor hun gezin te zorgen. Toch zetten ze tijd apart voor God. Ik vraag me weleens af: wat mag het óns kosten? Hoe zetten wij onze tijd in voor God? Mijn les hieruit is om het Koninkrijk van God centraal te zetten en me te laten inschakelen om Hem te dienen.’     

Roeping voor de gevangenis
Gerdiene: ‘Die toewijding voor God zag je ook bij Lyca, de vrouw die als vrijwilligster vrouwen bezoekt in de gevangenis. Ondanks haar baan als naaister, volgde ze de roeping van God om vrouwen in de gevangenis te ondersteunen. Ze heeft het niet makkelijk als kostwinner met een zieke man, maar toch gaat ze dagelijks op pad naar diverse gevangenissen om spullen uit te delen en om mensen daar te bemoedigen vanuit de Bijbel. Ook gaat ze naar hun families in de dorpen om te bemiddelen. Prachtig om te zien!’ Liesbeth vindt dat we ook van Lyca veel kunnen leren. ‘Hoe besteed je je tijd? Doe je dat aan de goede dingen? Wat doen wij voor Gods Koninkrijk? Het is goed om bewust een keuze te maken om het Evangelie te delen.’ 

In afhankelijkheid vertrouwen op God
Liesbeth: ‘Wat we naast die toewijding vooral hebben geleerd, is dat de christenen in Malawi hun vreugde in God ook belijden of uitzingen. Ze zeiden: ‘Wat er ook gebeurt, we zijn sterk in God.’ Daaruit spreekt een groot vertrouwen, ondanks de armoede waar ze in leven. Mensen leven in Malawi in afhankelijkheid van God. Wat ze van God gekregen hebben, delen ze enthousiast met de mensen om hen heen. Wij leven in welvaart en zijn druk met allerlei dingen. Maar ook wij kunnen de keuze maken om dichter bij God te leven en zo de liefde van God meer te ervaren. Het is belangrijk om je hiervoor te laten voeden uit de Bijbel en om een persoonlijke relatie met de Heere Jezus te hebben. Zodat je je meer door Hem kunt laten leiden en het Woord ook door kunt geven. Onlangs hadden we een Bijbelstudieavond met onze vrouwenkring in Oud-Beijerland, waarbij we een Bijbelgedeelte bespraken volgens de vier vragen die ze in Malawi ook gebruiken: 

 1. Wat raakt je in dit gedeelte het meest?
 2. Wat begrijp je niet (goed)? 
 3. Wat leren we in dit gedeelte over God?
 4. Hoe brengen we wat we leren in de praktijk? 

De aanwezige vrouwen waren allemaal enthousiast en vroegen of we vaker Bijbelstudie op deze manier kunnen doen. God maakt Zijn wil door Zijn Woord en Geest aan ons bekend. Geweldig om dat ook in onze gemeente en in ons eigen leven te ervaren. Mooi dat we zo de ervaringen vanuit onze zendingsreis ook in Nederland mogen doorgeven.’ Gerdiene beaamt dit volledig en voegt er nog aan toe: ‘We hebben de verbondenheid met de wereldkerk ervaren en hebben geleerd hoe ze in Malawi het Woord van God doorgeven. Laten we bidden dat er mensen op ons pad gebracht worden om dit Evangelie ook hier door te geven.’   

Vrouwenvereniging Mvano 

 • Vrouwenvereniging Mvano speelt een grote rol in de gemeente als het gaat om besluiten die genomen worden en het omzien naar elkaar. 
 • De vrouwen van Mvano hebben meditatieve en diaconale taken, zoals het preken in kerken en aanwezig zijn bij begrafenissen. 
 • Het is een voorrecht om lid te zijn van Mvano; na een cursus van negen maanden mag je toelating doen (examen) en word je toegelaten tot de vrouwenvereniging. 
 • Iedere zaterdagmorgen om 7.30 uur komen de vrouwen bij elkaar om God te loven en te prijzen. Ze gaan gezamenlijk op de knieën in gebed, uit eerbied voor God. 
 • De leden dragen allemaal een eenvoudig wit uniform, wat laat zien dat er in het Koninkrijk van God geen onderscheid is tussen rijk en arm; ze zijn gelijk in Christus. 

Meer info over VITA: www.gzb.nl/vita.