• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 30 april 2024

De wereld zien door de ogen van Jezus

Tekst: Hanna Jongejan, redactielid online toerusting

CU - Mirjam-2

‘Hoe ik geestelijk word gevoed?’ Mirjam Bikker, partijleider van de ChristenUnie, wijst naar buiten. ‘Zie je die toren daar, achter het stadhuis?’ We turen naar de Sint-Jan in Gouda. ‘Daar ga ik op zondag heen met mijn gezin, op de fiets. Dat is de plek waar ik graag ben.’

Tijdens een Bijbelstudie hoorde Mirjam Bikker iemand eens zeggen: ‘Er is geen ding waarvan Koning Jezus zegt: dat is niet van Mij.’ Dat zinnetje van Abraham Kuyper is blijven haken. ‘Als je de dingen die je doet in dat licht zet, krijgen ze een nieuwe betekenis. Dat geldt ook voor praktische zaken die veel aan bod komen in de politiek. Of de gemeenteraad nu debatteert over een stoep of dat er in de Tweede Kamer gesproken wordt over huisvesting: ten diepste gaat het om de vraag of we iets laten zien van Gods Koninkrijk. Ook in ons seculiere land.’

Dienen door de liefde

Opkomen voor de kwetsbaren, dat is wat Mirjam drijft. ‘Toen ik in Utrecht politiek actief werd, zag ik dat mensen hun ogen sloten voor onrecht. In een stad waar geproclameerd werd dat vrouwen tot bloei komen en er veel vrijheid is, vond er tegelijkertijd uitbuiting van prostituees plaats vanuit een zelfgerichte visie.’ Hoewel de politica van harte beaamt dat niet overal een wet voor te maken is, streeft ze naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. ‘Door het werk in de kerk, mantelzorg, het werk dat bijvoorbeeld de NPV verricht; er zijn talloze voorbeelden te noemen van mensen die elkaar dienen door de liefde.’

Tegelijkertijd voelt de politica haar verantwoordelijkheid om de kwetsbaren een stem te geven. ‘Dat elk leven kostbaar is in Gods ogen, is een visie die niet meer breed gedeeld wordt. Elk leven doet ertoe, dat laten talloze voorbeelden zien. Als ik verzorgers spreek van kinderen met een beperking, zie ik het verdriet in de gebrokenheid én de erkenning van de waarde van het leven naast elkaar staan. Er zijn weinig mensen die zo puur laten zien wat het geloofsleven inhoudt.’

Biddend onderweg

De wereld door de ogen van Jezus zien is een opdracht die geldt op elke plaats. Of dat nu de Tweede Kamer is of je plek aan de keukentafel. Mirjam: ‘We mogen ons leven in Zijn handen leggen, op de plek waar we gesteld zijn. Als je in het Oude Testament leest over Sara, Ruth of Esther, dan zie je dat zij heel verschillende vrouwen waren, met wie God op heel verschillende manieren Zijn weg ging. We mogen biddend onze weg gaan. In Jeremia 29:7 staat: ‘Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben.’ Bouw huizen, plant tuinen. Zorg dat je aanwezig bent, met een aanhoudend gebed: Uw Koninkrijk kome. Soms kan je je een vreemdeling voelen in ons land. Toch wil ik je aanmoedigen: blijf bidden voor Nederland. In de Romeinenbrief worden we ook opgeroepen om te bidden voor de overheid. Blijf dat doen als vrouwen onderling. Of het nu gaat om de landelijke, plaatselijke of Europese besturen.’

De Europese verkiezingen komen steeds dichterbij. Mirjam: ‘Onze vrede is geen vanzelfsprekendheid. Het is belangrijk dat er vertegenwoordigers op Europees niveau zijn met een christelijk kompas. Het doet ertoe dat we ook op die plek blijven staan voor de bescherming van christelijke waarden.’