• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 17 oktober 2022

Weet jij al wat jou uniek maakt?

Door: Carla Heuvelman
(Carla schrijft onder de naam Febe Bijbelstudies)

Tijdens een teamdag hebben we een oefening. Alle collega’s lopen door elkaar en zodra de leidinggevende ‘stop’ roept, zeg je tegen je collega hoe je haar ziet. Dat is spannend: wat zullen ze over je zeggen?

Ik hoor verrassende dingen en dingen die ik heel vanzelfsprekend vind. Af en toe zo’n oefening is goed voor je eigen inzicht. Hoe kijken anderen tegen jou aan? En, misschien nog belangrijker: hoe kijk jij tegen jezelf aan?

Van jou is er maar één

Toch zegt Paulus in 1 Korinthe 4:3 ‘Het maakt mij niet uit hoe andere mensen over mij denken en mij beoordelen. Het enige belangrijke is hoe God over mij denkt.’ Collega’s, buren, moeders op het schoolplein … Er zijn zoveel mensen die een stukje van jou zien en daar (misschien) een mening op gebaseerd hebben.

God kent je helemaal. Je leven lang al. In psalm 139:13 en 14 staat dat Hij je geschapen en in de schoot van je moeder geweven heeft. Dat heeft iets teders, voorzichtig omgaan met iets heel kostbaars. Ik ben ontzagwekkend wonderlijk gemaakt, staat er in vers 14. Hij heeft jou gemaakt met je uiterlijke kenmerken en unieke eigenschappen. Het is zo verwonderlijk dat alle mensen anders zijn. Er zijn miljarden verschillende mensen. Allemaal met een eigen identiteit.

Wat maakt jou uniek?

Ik heb vaak het gebed gebeden: ‘Wat wilt U dat ik doe met mijn leven? Welke keuzes moet ik maken? Welke opleiding, welke baan?’ Om eerlijk te zijn, heb ik daar geen antwoord op gekregen. En ik snapte dat niet: God weet toch wat het beste bij mij past? Een paar jaar geleden hoorde ik iemand zeggen: ‘maar heeft Hij dat antwoord niet al ín je gelegd? Hij heeft je eigenschappen gegeven, dingen waar je goed in bent, gaven en talenten …’ Weet jij al wat jou uniek maakt? Waar val jij mee op? Misschien vind je het zelf wel heel vanzelfsprekend. Maar pas als je weet wie je bent, kun je daar mee aan de slag.

Met welke eigenschappen dien jij God?

We zijn geneigd om ‘in het groot’ te denken. In het Bijbelboek Esther staat dat zij door haar uiterlijk en mooie eigenschappen koningin wordt. Als koningin kan ze later haar volk redden. En in Richteren 7 staat dat Gideon richter wordt omdat God in hem een strijdbare held ziet. Je kunt ook in onze tijd denken aan mensen die de zending ingaan. Of mensen die Bijbels brengen naar vervolgde christenen. Ze dienen God! Je kunt erdoor ontmoedigd worden. Maar het gaat er niet om wie ‘wie het grootst’ doet voor Hem.

Je kunt Hem al dienen door iets kleins te doen voor iemand in jouw omgeving. Vraag God of Hij je wil laten zien waar jij iets kunt betekenen.

Durf te groeien

Als je met je gaven en talenten aan de slag gaat zul je zien dat ze groeien. Soms moet je iets doen dat buiten je comfortzone ligt. Het was voor Esther helemaal niet gemakkelijk om haar volk te redden. Iedereen om haar heen is aan het vasten en bidden, maar zíj is degene die actie moet ondernemen. We lezen dat ze dat moeilijk vindt. Mordechai geeft haar een duw(tje) in de rug: ‘Als je niets doet kom jij ook om’. Esther zet een stap naar de koning toe. En God zegent die stap, want de koning vraagt hoe hij haar kan helpen.

Gideon moet heel veel stappen (in het geloof) zetten voordat hij de Midianieten kan verslaan. Hij moet leren om op God te vertrouwen en dat Hij hem zal helpen, ook al is hij maar met 300 soldaten. Esther en Gideon zetten allebei een stap waarvan ze niet weten wat die hen zou brengen. Misschien moet jij ook een stap zetten. Laat angst je niet tegenhouden. Want juist door het zetten van stappen kom je tot groei en bloei. En daarmee kun je God en anderen dienen.


Reageren? Stuur een mail naar reacties@vrouwtotvrouw.nl