• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 18 mei 2022

Doorleefd vieren

De christelijke feesten vormen samen een rode draad waarlangs Gods heilsplan met de wereld zichtbaar wordt. Ik leg het mijn kinderen ieder jaar als volgt uit: met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest ons leert geloven dat Jezus ook voor mij geboren werd, dat Hij aan een kruis moest sterven voor mijn zonden, dat Hij is opgestaan om mij het leven te geven en naar de hemel is gegaan om voor mij te bidden.  

Zichtbaar evangelie
Of je nu alleen woont in je huis, of samen met je man en kinderen: voor elk van ons geldt dat datgene wat we zien beter in onze gedachten blijft dan iets wat we alleen horen. Wanneer we toeleven naar een christelijk feest – ik richt me hier nu op het Pinksterfeest – is het belangrijk om de periode voorafgaand aan het feest tot inkeer te komen. Wat ga je vieren? Waarom is dit feest belangrijk voor de kerk van vandaag, en voor jou persoonlijk? 

Het helpt om in je huis teksten op te hangen, boeken neer te leggen en muziek te draaien die je gedachten richten op het feest dat komt. 

Wanneer je na Pasen de tekst: ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart’ als een gebed een zichtbare plek geeft in je huis, herinnert dat je er steeds aan dat je verlangt naar de vervulling met Gods Geest, zoals de discipelen daarnaar verlangden, terwijl ze biddend en verwachtend samen waren. 

Een goede voorbereiding
Een goede voorbereiding helpt je om het feest ook echt te doorleven. Wanneer je met je hart en gedachten de diepte van een feest wilt ervaren, vraagt dat tijd en discipline. Lees de weken voorafgaand aan het Pinksterfeest een (dag)boek dat speciaal voor deze periode is geschreven. De christelijke boekwinkel kan je adviseren, en ook op websites van christelijke uitgeverijen kan je veel suggesties vinden. Door met heel je hart en al je zintuigen een voorbereidingsperiode te beleven, kan je, wanneer het Pinksterfeest daar is, ook echt verwachtingsvol vieren. De Heilige Geest is uitgestort! Dat gebeurde 2000 jaar geleden op het Pinksterfeest, maar die Geest leeft nog. Hij wil in jouw hart Zijn intrek nemen. Hij wil je vervullen met Zichzelf en je uitrusten met geestelijke gaven. (Zie 1 Korinthe 12) 

Feestelijk vieren
Onze kerken zijn over het algemeen gewend om ingetogen feest te vieren. Dit in tegenstelling tot christenen uit andere culturen die zich lange tijd voorbereiden op de inhoudelijke kant van een feest, maar ook op het vieren zelf. Er worden maaltijden georganiseerd, er is muziek en er zijn feestelijke activiteiten voor kinderen en jongeren.  

Een diep doorleefd, vreugdevol Pinksterfeest zal zijn uitwerking niet missen. Je wordt er zelf door gezegend, maar ook de mensen om je heen merken er iets van en God wordt erdoor geëerd. Paulus spreekt over ‘blijdschap’, als onderdeel van de vrucht van de Geest: 

De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22) 

Ik wens jou een GEZEGEND PINKSTERFEEST! 

Door: Nieske Selles- ten Brinke (zie: www.nieskeselles.nl) 


Reageren op dit artikel? Stuur een mail naar reacties@vrouwtotvrouw.nl