• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 29 december 2022

De vreugde van het gebed

Door: Corine de Jong

“Bid je graag? Wie is er tevreden over zijn gebedsleven?” Ds. A.Th. (Anne) van Olst valt in zijn eerste lezing over het gebed met de deur in huis. In deze lezing gaat het over de vreugde van het gebed. Ds. Van Olst legt uit wat bidden níet is (geen religieuze plicht, niet bij God op het matje komen, geen functioneringsgesprek, enzovoorts), en wat het wél is (thuiskomen bij de hemelse Vader, meer antwoorden dan vragen).

In de tweede lezing staat het onderwerp “Bidden kun je leren” centraal. Je krijgt handvatten voor het aanbrengen van inhoud en orde in je gebed door te bidden aan de hand van onze vijf vingers: lofprijzing, dank, schuldbelijdenis, voorbede voor anderen en tenslotte wat je zelf nodig hebt. Daarbij waarschuwt ds. Van Olst direct om deze orde niet als een wet te zien.

Van Olst maakt het gelijk ook praktisch: “Als je op de bus staat te wachten, pak je niet je mobiele telefoon – zoals ik ook geneigd ben -, maar pak je één voor één je vingers en bid je kort”.

De lezingen hebben mijn kijk op het gebed opgescherpt. Ik kan je van harte aanbevelingen deze (meermaals) te beluisteren.