• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 7 november 2023

Waarom Skender vier keer moest verhuizen

Tekst: Hannah Neele

Ik wil je voorstellen aan Skender Hawlader. Skender woont in Bangladesh, aan de kust. Daar bezit hij een stuk land waarop hij samen met zijn familie woont en werkt. Er is alleen één probleem: Skenders land wordt bedreigd.

En met zijn land bedoel ik letterlijk de grond waarop hij woont. De afgelopen 30 jaar moest Skender vier keer verhuizen, omdat zijn huis bedreigd wordt door kusterosie vanwege de stijging van de zeespiegel. Zijn huis is dus letterlijk meerdere keren verplaatst omdat het anders onder water zou komen te staan.

Overstromingen

Hoe het zover kon komen? Langs de hele zuidelijke kustlijn van Bangladesh stijgt het zeewater en onder andere de drukke vaarroute maakt dat de oever zich steeds verder landinwaarts verplaatst. Daarnaast vindt er verzilting plaats van de grond door het opkomende water, waardoor veel mensen geen of slecht toegang hebben tot drinkwater en het verbouwen van gewassen moeilijk is. Het is een paradox: overal water om je heen en regelmatig overstromingen, maar toch … geen druppel om te drinken.

Extreme weersomstandigheden

De combinatie van extremer wordende weersomstandigheden en een toename van langsvarende megaschepen, maakt de kustlijn kwetsbaar. Klimaatexperts waarschuwen dat extreme weersomstandigheden alleen maar zullen toenemen. Niet alleen Bangladesh, maar ook West-Afrikaanse landen als Ivoorkust en Benin kennen deze problematiek. De Wereldbank verwacht dat er voor 2050 zo’n 216 miljoen mensen in zes regio’s van de wereld noodgedwongen naar een andere plek in hun land moeten verhuizen door de gevolgen van klimaatverandering.

Wat kunnen wij daaraan doen?

Aan deze enorme problematiek kun je als individu niet zoveel veranderen. In ieder geval niet direct. Wat je wel kunt doen, is jouw eigen impact op de aarde niet groter maken dan nodig is. Als christen geloven we dat de aarde en alles wat daarop leeft van God is. Hij heeft het prachtig gemaakt. Als rentmeesters mogen we zorg dragen voor de schepping, juist ook in deze tijd, waarin er zoveel aan de hand is.

De Nederlandse overheid heeft deze week omgedoopt tot Nationale Klimaatweek. Ben je benieuwd welk positief steentje jij bij kunt dragen in je dagelijks leven? Op de website van de overheid staan ontzettend veel handige en leuke tips die je zo kunt toepassen, zoals het verminderen van waterverspilling, of afwegingen die je kunt maken als je klimaatbewuster wilt eten.

Hannah Neele is redactielid van vrouwtotvrouw.nl en werkt bij stichting Woord en Daad. Haar collega ontmoette Skender in Bangladesh en heeft de situatie met eigen ogen gezien.