• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 19 september 2023

Hoe deze grote gele tent ons allemaal klein maakt

Tekst: Marianne van der Veen

‘Wat een geweldige week was dit! Zodra je aankwam bij de tent, proefde je de vriendelijkheid, gastvrijheid en saamhorigheid. Gods Geest wilde hier aanwezig zijn en dat raakt ieder mens.’

Als je ‘tentweek’ zegt in Oud-Beijerland, begint iedereen te stralen … En dat is niet zonder reden. Voor het tweede jaar stond in de laatste week van de zomervakantie een grote, gele tent op het terrein van de ijsbaan aan de rand van ons dorp. Je kon er niet omheen!

Verbinding en evangelisatie

Een aantal jongeren vanuit de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland heeft hier een aantal jaren geleden het initiatief voor genomen. Verlangend om als gemeente opgebouwd te worden door de vele ontmoetingsmomenten en elkaar te bemoedigen en te onderwijzen rond het Woord van God, én verlangend om zo als gemeente het Licht van de Heere Jezus te mogen verspreiden. Het doel van deze tentweek is dan ook tweeledig: verbinding én evangelisatie.

De leidraad voor alle activiteiten was het thema van de week: ‘Op zoek naar de Schat’. De tekst uit Jesaja 55:6 stond hierbij centraal: ‘Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.’ En we zijn op zoek gegaan. Kinderen, tieners, mensen van middelbare leeftijd, ouderen, buurtbewoners, mannen en vrouwen. Op zoek naar de Schat!

7 uur

Het begon iedere morgen al om 7 uur. Er werd een dagopening gehouden om met elkaar om Gods zegen te bidden en Zijn Woord te openen. En iedere avond om 21:45 uur was er een dagsluiting. Zo was iedere dag omlijst door Woord en gebed. De hele week was het programma goed gevuld met activiteiten voor jong en oud, klein en groot: een bbq om de tentweek mee te openen, koffiedrinken na de zondagse eredienst, de zondagsschool, preekbespreking, drie morgens Vakantie Bijbel Club voor kinderen, een mannenavond, een schatmiddag voor tieners, een ouderenmiddag, een middag speciaal voor mensen met een beperking, een Bijbelstudie, én een vrouwenmiddag en -avond georganiseerd door Vrouw tot Vrouw Oud-Beijerland.

Zomerfair

De vrouwenmiddag was een en al gezelligheid, sfeer en lekkers.😉 We noemden het de zomerfair. De vrouwen konden in de tent (gratis) iets maken met bloemen of met papier en aquarelpotloden. Dat bracht veel creativiteit met zich mee. De tafels in de tent waren goed gevuld en zowel de handen als de monden waren druk in de weer. Ondertussen stond er in de tent een aantal kramen vol met zelfgebakken lekkers en verwennerijtjes. Ook daar werd volop van genoten door jong en oud. Buiten stonden allerlei kraampjes met kleding, boeken, bakmixen, knipjes en clipjes, sieraden en artikelen van Vrouw tot Vrouw. Aan de kinderen was ook gedacht. Voor hen was er de kleedjesmarkt. Iedereen mocht met een eigen kleedje rommeltjes verkopen. Met prachtig weer en zoveel gezelligheid was het een feestelijke middag.

Happen en stappen

De avond voor vrouwen was in de vorm van ‘happen en stappen’. Echt iets voor wandelliefhebbers! De start was bij de tent en er waren twee wandelroutes van zo’n 5 kilometer uitgeschreven. Zo’n negentig vrouwen trokken de wandelschoenen aan en gingen in groepjes of samen op pad. Onderweg waren er verschillende stops waar een lekkere versnapering te krijgen was. Bij terugkomst bij de tent kreeg iedereen een mooi aandenken en als afsluiter zongen we met elkaar. Inmiddels schemerde het boven het terrein en was er niet zoveel meer te zien, maar wat je hoorde was des te heerlijker: Gods lof uit vrouwenmonden. ‘Heer’, hoe heerlijk is Uw naam.’

Rode draad

Dat lofgezang was de rode draad door de tentweek heen. Op de avond van de sing-in klonk dat uit 350 monden. Kun je je voorstellen hoe dat klinkt vanuit zo’n grote tent op een mooie zomeravond? Genoeg reden voor buurtbewoners om eens te komen kijken wat er nu precies in die tent gebeurde. Het Welkom & Evangelisatieteam stond op al die momenten buiten om eventuele geïnteresseerden te kunnen verwelkomen. Zo kwamen er jongeren die weleens wat meer wilden zien en graag een Bijbel zouden lezen. Mooie gesprekken volgden en Bijbels werden uitgedeeld. En ’s avonds bij de dagsluiting werd er gebeden: ‘Heere, we mochten zaaien, uitdelen … Werkt U met Uw Geest door in deze harten?’

Veelvuldig zon

Zo’n groot project vereist vele handen, samenwerking, vrijwilligers, donaties, een vergunning van de gemeente en een portie enthousiasme. En dat was er. Vanuit alle hoeken is er hulp gekomen om deze tentweek weer tot een succes te maken. Maar boven dat alles waren we afhankelijk van de zegen van God tijdens deze tentweek. En Hij heeft niet beschaamd. Naast dat deze week de zon veelvuldig scheen (na weken van regen), werkt God door in alle contacten die gelegd werden in de ontmoetingen. En Zijn belofte is dat Zijn Woord niet leeg tot Hem terugkeert.

Genade

En hoe deze grote tent ons dan klein gemaakt heeft? Dat is genade. Iedere dag opnieuw kwamen er heel veel mensen langs in de tent, scheen de zon, toonden mensen interesse in het geloof, werden er Bijbels uitgedeeld en werd Zijn naam grootgemaakt.

Tijdens de Bijbelstudies, preekbespreking, dagopeningen en -sluitingen en bij alle andere activiteiten zijn we op zoek gegaan naar die Schat. Met elkaar hebben we mogen ontdekken en horen dat Jezus het fundament is en dat in Hem hét Leven is. Wat een genade! En we hoeven niet ver op zoek te gaan. Want die Schat … die is nabij! En wanneer is Hij dan nabij? Hier en vandaag. In die grote tent in Oud-Beijerland, maar ook na deze vruchtvolle week. Daar word je toch klein van? Laat je vinden door Hem en wanneer je meer van Jezus wilt zien, lees dan in je Bijbel. God roept je bij je naam en wie Jezus ontvangt in zijn hart, heeft de Schat gevonden. Een Schat die blijft tot in het eeuwige leven. Zijn liefde zocht mij, Zijn bloed kocht mij en Hij heeft mij gevonden. AMAZING GRACE.

Wil je meer zien van deze tentweek? Kijk dan even op www.tentweekobl.nl of volg @tentweekobl op Instagram.