• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 1 februari 2023

De liefde van een biddende moeder is de meest krachtige vriendschap

Vriendschap in je gezin

Door: Erna van Spronsen & Mariëlle Pelle, Redactieleden Vrouw tot Vrouw online

Teleurgesteld en met zijn schouders naar beneden komt hij het schoolplein af sloffen. ‘Mama, ik heb weer geen vriendje om mee te spelen.’ Je pakt je kind tegen je aan en je fluistert in zijn oor: ‘Mag ik dan jouw vriendinnetje zijn? Dan gaan we samen koekjes bakken.’ Je weet direct het antwoord, maar in je hart voel je een steek, want je wilt niets liever dan dat je kind geliefd is. In de basisschoolleeftijd is dit vaak nog iets te sturen, je regelt bijvoorbeeld een speeldate met een kind uit de buurt of van je eigen vriendin. Maar hoe stuur je dit als je kinderen ouder worden?

Als moeder weet je dat je moet loslaten. Ook op het gebied van het stimuleren en het beheren van de vriendschappen van je kind. Als je kinderen ouder worden, komt het aan op het vertrouwen wat je in kind hebt. Het is een dilemma tussen angst en vertrouwen. Als moeder willen we onze kinderen graag beschermen, maar dit kan niet meer als ze ouder worden. Het is dan van belang dat we in de kinderjaren thuis een basis mee hebben gegeven. Maar vooral dat we zelf als moeder laten zien wat vriendschappen voor ons betekenen en hoe wij een vriendin zijn. Want pubers hebben voorbeelden nodig.

Pubers hebben voorbeelden nodig

Liefde en kracht

In de puberleeftijd kun je vriendschappen niet dwingen, maar ook verbieden werkt vaak averechts. Als ouders kunnen we wel kijken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat ze christelijke leeftijdsgenoten tegenkomen. Door een christelijke camping te boeken, door als gezin een conferentie te bezoeken of door zelf actief de kerkelijke activiteiten te bezoeken zodat het voor je kinderen vanzelfsprekend is om deze ook te bezoeken.
Maar dit is geen garantie, evenmin dat het een garantie is dat kinderen de juiste vrienden krijgen als ze naar een christelijke of reformatorische school gaan. Dat is geen reden dat we als ouders achterover kunnen leunen. Soms bekruipt je ook het gevoel, of het is daadwerkelijk zo, dat het fout dreigt te gaan. We moeten dan vertrouwen op de basis die we in ons gezin en in de geloofsopvoeding hebben geboden, maar onderschat vooral de kracht van het gebed niet. De liefde van een biddende moeder of oma is de meest krachtige vriendschap.

Online

Veel vriendschappen van onze jongeren spelen zich nu online af. Dit is voor ons als moeders en oma’s een leefwereld die we niet herkennen vanuit onze eigen jeugd. Daardoor brengt het voor ons als ouders snel onbegrip, terwijl het juist veel aandacht en sturing vraagt. Het gevaar van de online vrienden is dat veel onzichtbaar of fake is. Het verontrustende is dat jongeren denken dat het vrienden zijn, maar het is een andere vorm van vriendschap. Als ouders hebben we altijd de vrees dat onze kinderen verkeerde vrienden treffen en die angst is online en op social media vele malen groter.

“Wie met wijzen omgaat, zal wijs worden, maar wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan.” – Spreuken 13:20 HSV

Doorgeven door voorleven

Het is belangrijk dat wij als ouders voorleven. Dat we laten zien dat vriendschappen belangrijk zijn, wat ze voor ons betekenen en hoe we zelf een vriendin zijn. Vriendin ben je in mooie tijden, maar ook als het moeilijk is. Met kleine dingen kun je het verschil maken in een vriendschap. Als moeder hebben we misschien ook vriendschappen, waarvan de vriendin uit een andere cultuur komt of een andere identiteit heeft? Het is van belang dat wij ook hierin een voorbeeld zijn. In de eerste plaats naar ons gezin, maar ook naar onze vriendin. Met vriendschap laten we iets zien van de liefde van het gebod, wat we op meerdere plaatsen in de Bijbel lezen: “Heb je naaste lief als je zelf.”
Door onze vriendschap stralen we iets uit van Gods liefde aan anderen, maar met vriendschappen dienen we ook God. God gebiedt het ons zelf in Zijn Woord.
Het is een opdracht van Jezus zelf, om de wereld om je heen lief te hebben, maar ook om zelf een vriend(in) te zijn.

Hoe ben jij een vriendin?

Vriendschap is het thema van het eerste magazine van 2023.
Wil je meer lezen en als vrouw toerusting ontvangen op allerlei onderwerpen, vanuit Gods Woord? Overweeg een abonnement op het mooie magazine Vrouw tot Vrouw!