• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 11 februari 2023
  • Tags

Ank Cappon spreekt nog, nadat zij gestorven is

Tekst: Corine de Jong – redactielid Vrouw tot Vrouw online
Foto’s: Jonneke Oskam

‘Heb je het al gehoord? Ank Cappon is overleden.’ Als een lopend vuurtje ging het bericht deze week door Rotterdam. Ik dacht met ontroering terug aan het interview wat ik vorig jaar met haar heb gehad. Zelden heb ik zo’n blijmoedig christen gezien, die zoveel in Gods koninkrijk heeft betekend en zich met hart en ziel voor de naasten heeft ingezet. ‘Na een leven van blijmoedig dienen voor de medemens op aarde is vandaag Thuisgekomen’, staat er op haar rouwkaart. Ik zie Mattheus 25 in vervulling gaan. ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.’

Mijn jarenlange verlangen is vervuld
Ank was niet bang voor de dood. Op mijn vraag hoe ze de toekomst zag (ze was toen 93), zei ze: ‘Het mooiste vooruitzicht is om voor eeuwig bij de Heere God te zijn’. Die boodschap laat ze ook achter, nu ze gestorven is. Bij haar rouwkaart zat een brief die ze zelf had geschreven.

“Als u deze brief leest, is mijn jarenlange verlangen vervuld. Hallelujah! Ik ben bij de Here. Filippenzen 1:23 ‘Het is verreweg het beste heen te gaan en met Christus te zijn.’ Dus deze brief is niet bedoeld om rouw te bedrijven, maar als aansporing tot lof en dank aan God onze Vader. Hij heeft Zijn beloften waar gemaakt mijn leven lang.

Ik ben jullie voorgegaan in de hoop jullie allemaal weer te mogen groeten in Gods tegenwoordigheid. Maak er ernst mee! Johannes 5:24.”

Ze leefde mét en úit de Bijbel. Het is een spiegel die ze ons, als christenvrouwen, voorhoudt. Wat is óns verlangen? Welke brief laten wíj achter? Zo spreekt zij nog, nadat zij gestorven is.

Hier kun je het interview met Ank Cappon lezen.