• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 30 september 2022

Israël is geen hobby voor een liefhebber

‘Ik heb mijn redding aan een Jood te danken. Jezus, geboren en getogen in Israël, was onderdeel van de cultuur. Hij stierf daar en stond er weer op uit de dood. Een grotere zegen voor de wereld is toch niet denkbaar?’ Zondag 2 oktober is het voor de 73e keer Israëlzondag. Een zondag als alle anderen … of één die onze speciale aandacht verdient?

Als het aan Gerjanne van Daalen ligt, is het een zondag als alle anderen. Voor haar is iedere zondag Israëlzondag. Juist ómdat Israël die speciale aandacht verdient. Samen met Bert Noteboom schreef ze het boek Reisgids door het Beloofde Land – In Jezus’ voetsporen. ‘Ik wil niet zeggen dat Israël perfect is, Verre van dat. Het volk heeft haar schoonheid aan God te danken. Het is Zijn genade dat God dit volk verkoos. Een prachtige les: God had én heeft oog voor het onaanzienlijke.’

Vestiging van de staat Israël

Net na de vestiging van de staat Israël stelde de hervormde synode een Israëlzondag in. Waarom zo’n speciale markering in het kerkelijk jaar voor dit land? Daar zijn drie redenen voor: gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël en gebed voor het volk Israël.

Nieuwe parels

Je verdiepen in de Joodse cultuur is net schatgraven, vindt Gerjanne. ‘De context en cultuur kennen van het land waar onze Heiland en Verlosser rondwandelde en onderwees, is voor mij onmisbaar voor het verstaan van het Woord van God. Elke keer vind je weer nieuwe parels.’ Wat haar onlangs opviel, is de blijdschap en vreugde waarmee de Joden God dienen. ‘De blijdschap waarmee ze de Sabbat begroeten, Bar Mitswa vieren en Gods feesten vieren is werkelijk aanstekelijk. Alles wat in hen is doet mee. En dat voor een volk in verdrukking, in een land waar altijd spanning, stress en zorgen zijn. Leerzaam!’

Bidden en goed over hen spreken

Op Israëlzondag denken we aan Israël en bidden we voor het Joodse volk. Waarom? Omdat God dit volk apart heeft gezet. Het land en het volk spelen een grote rol in Gods grote plan. Gerjanne: ‘Het bijzondere is: wij mogen hierin participeren. We mogen bidden voor dit volk en goed over hen spreken’. Tegelijkertijd benadrukt Gerjanne dat Israël ‘geen hobby voor een liefhebber’ is. ‘Het woord Israël komt bijna 2600 keer voor in de Bijbel, net als de Naam van God: Elohim. Moeten wij niet die dingen belangrijk vinden, die God belangrijk vindt? Mijn gebed is dat we allemaal gezegend mogen worden door datgene wat God ons door onze oudste broeder Israël heen gegeven heeft.’


Reageren? Stuur een mail naar reacties@vrouwtotvrouw.nl