• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 7 december 2022
  • Tags

Engelen

Door: Mariëlle Pelle

Eeuwenlang geleden
in een donker dal
zochten herders naar een kindje
in een arme stal.
Nog maar pasgeboren
al zo lang verwacht
en er zongen engelenkoren
door de nacht

Ze zongen Gloria, gloria…

Dit lied zongen de kinderen zondagmorgen tijdens het kindermoment in de dienst. Terwijl ik het meezing, vestigt zich een beeld in mijn hoofd. De stal, het kindje Jezus net geboren en de engelen die zingen. Je hoort het terug in meer kerstliederen. Engelen horen bij het kerstverhaal.

Als je in de Bijbel leest, kom je engelen op verschillende plaatsen best veel tegen. ‘Juist op cruciale momenten staan ze mensen bij of brengen ze een boodschap’, aldus Lia Noorthoek. Zij neemt ons deze maand dagelijks mee naar Bijbelgedeelten in zowel het Oude als het Nieuwe Testament om samen te kijken wat engelen doen. Lia stelt de kritische vraag: ‘Als we om ons heen kijken, komen we hen niet dagelijks tegen. Maar bestaan ze daarom niet?’

Ik daag je uit om je hierin te verdiepen. Volg deze maand het Bijbelleesrooster in Bijbeltijd en ontdek wat de Bijbel ons aanreikt om engelen te leren kennen.

Driehonderd

Engelen, waar denk jij dan aan? Corrie ten Boom schrijft in haar boekje ‘Engelen’: ‘Ik heb de Bijbel eens bestudeerd om te weten wat daarin staat over engelen, en het is heerlijk dat er veel meer staat dan ik ooit heb gedacht. Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?’ Deze tekst uit Hebreeën 1: 14 haalt Corrie ten Boom regelmatig aan in haar boekje en deze tekst heeft ze in haar leven ook regelmatig mogen ervaren. Op wonderlijke wijze werd ze bijgestaan door een engel.

Ik citeer nog een tekst uit haar boek, waar ze over dit onderwerp krachtig spreekt. ‘In het verleden hebben engelen enorm veel gedaan voor mensen en de volkeren. Driehonderdmaal spreekt de Bijbel over hun werk op aarde. We kunnen dus in de Bijbel veel over hen leren, wat ze gedaan hebben en wat ze geweest zijn in de dagen die de Bijbel beschrijft.’

Licht in een donkere nacht

Engelen, wat roept het bij jou op? Heb jij ze wel eens mogen ontmoeten?

Ik denk direct terug aan een donkere nacht, een aantal jaren geleden. Ik was net bevallen van een prachtig kindje, maar helaas werd het stil geboren. Na de bevalling moest ik ook nog naar de OK. Midden in de nacht, door de half verlichte gangen naar de operatiekamer. Ik kon het wel uitschreeuwen, maar er kwam geen gebed over mijn lippen. Terug van de OK werd ik wakker in de recoveryruimte. Ik keek om me heen in de grote ruimte die in dit nachtelijk uur helemaal leeg en donker was. Mijn man had beloofd dat hij hier zou zijn, maar hij was er niet. Ik keek nog eens om me heen, was ik op dit afschuwelijke moment nu echt alleen?
Ineens zat er iemand naast me in witte kleding. Zachtjes legde ze haar hand op mijn hand en zei: ‘Stil maar. Ik ken je pijn en je verdriet. Ik weet zelf welke weg je doormaakt.’ Samen spraken we over het verdriet, of misschien luisterde ze alleen. In de verte kwamen mijn man en de verpleegkundige aanlopen. Ze legde nog een keer liefdevol haar hand op me en zei: ‘Zul je de naam blijven noemen, want elk kind is gekend.’
Ondertussen begonnen mijn man en de verpleegkundige te praten. Ik wilde nog iets terugzeggen naar die lieve verpleegkundige die naast me zat, maar ik zag ze niet meer. Ze reden mijn bed al weg. Ik keek achterom, want ik wilde ze bedanken voor haar liefde en luisterend oor, maar ik zag alleen de lege donkere recoveryruimte.
Later vertelde ik de verpleegkundige op de afdeling hoe een collega van haar als een engel voor me geweest was in deze verschrikkelijke nacht. Ze wilde het bericht graag teruggeven aan de collega die de nacht gewerkt had, maar ze kwam naar me toe en zei: ‘Ik kan niets vinden op het rooster wie er vannacht opgeroepen is naar de OK. Ik denk dat je echt een engel hebt ontmoet.’

‘Engelen, ik denk eerder dat we te weinig dan te veel verwachten’, zegt Corrie ten Boom. ‘Dank jij voor hun bescherming of bid je dat ze je beschermen?’ Corrie wijst in haar boekje krachtig naar de Bijbel. ‘Er staat in Hebreeën 1: ‘Engelen, gezonden ten dienste van hen, die de zaligheid beërven zullen. Is dat ook voor jou?’

Engelen, wat roept het bij jou op? Mocht jij ze in jouw leven ontmoeten? Wil jij meer van hen leren en ze leren kennen?
> https://vrouwtotvrouw.nl/bijbeltijd/bijbeltijd-december-engelen


Reageren? Stuur een mail naar reacties@vrouwtotvrouw.nl