• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 5 september 2020
  • Tags

Toekomst Hervormd Bondsbureau

Samen met de Hervormde Mannenbond en de Hervormde Zondagsscholenbond maakt de Hervormde Vrouwenbond al jarenlang gebruik van het Bondsbureau in Nijkerk voor vergaderingen, materiaalopslag en het uitvoeren van de administratieve taken. Daar komt binnen afzienbare tijd een eind aan. De Zondagsscholenbond heeft te kennen te geven een andere samenwerkingsvorm te hebben gevonden welke beter aansluit bij hun organisatie. Dit betekent voor ons als bond dat de financile lasten voor het gebouw te groot worden. Per D.V. 31-12-2021 zal het Bondsbureau gesloten worden. De komende tijd gaan we op zoek naar een andere vergaderlocatie en opslagruimte. Ook willen we er zorg voor dragen dat de administratie in de toekomst op een goede manier uitgevoerd zal worden.