• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 22 januari 2021
  • Tags

Terugblik online themabijeenkomst

De online themabijeenkomst is gehouden op 24 maart. Thema: Genieten is Genade.

Toerusting
Genieten is Genade… Wat is Bijbels genieten? Kunnen wij na de zondeval nog wel genieten? Wat hebben genieten en genade met elkaar te maken? Ds. Barth uit Neerlangbroek en Marieke den Butter vanuit Thailand gingen in hun lezingen op dit thema in.

Genietmoment
Je kunt voluit genieten van zang en muziek… n van bloemen????

Live-gesprek
Tijdens de uitzending gingen we live in gesprek met de beide sprekers en twee dames uit den lande over hoe gelovig genieten ervaren wordt in het leven, zowel in vreugde als in zorg.

Even voorstellen
Ds. C.J. Barth, predikant in Neerlangbroek
Voor veel mensen heeft het boek Prediker een sombere ondertoon: ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Toch is er geen Bijbelboek dat zo vaak over genieten spreekt als juist dit boek. En dan niet op een afkeurende manier! Gods hand zorgt dat iemand het goede mag genieten. Het is een gave van God, zegt Prediker. Genieten is een geschenk! Maar er is ook een genieten van de zonde. Niet alle genot is goed. Mensen maken zelfs van hun buik hun god. Wanneer is genieten goed en wanneer wordt het zonde? Hoe mogen we genieten? Kan het ook in moeilijke tijden? In de lezing willen we vanuit het boek Prediker bij dergelijke vragen stilstaan. Wat zou het heerlijk zijn als we mensen mogen zijn die genieten van het goede dat de Heere geeft!

Marieke den Butter
Mijn naam is Marieke den Butter, ben getrouwd met Jaap en samen hebben we 3 zoons, 5 dochters en een schoondochter. Sinds 2002 wonen en werken we in Zuidoost Azi. Samen met Wilma Samyn mocht ik enkele boeken voor vrouwen schrijven. Het thema voor de online bijeenkomst is Genieten is genade. Genade is eigenlijk de rode draad in ons leven als christenvrouw. Wanneer we dat zien, kunnen we echt genieten en vreugde vinden. Samen met jullie hoop ik hier op 24 maart dieper over na te denken. Ik zie er erg naar uit jullie te ontmoeten!

Giften

Aan het organiseren van online ontmoetingen hangt uiteraard een kostenplaatje. Maak een gift over
via deze QR-code! (Deze code is niet met debank-app te gebruiken.) Of via ons bankreknr.
NL80 RABO 0377871621 t.b.v. Thema-Online.