• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 19 oktober 2020
  • Tags

Kringavonden tijdens de gedeeltelijke lockdown

Als Hervormde Vrouwenbond stimuleren we zondermeer de onderlinge ontmoeting, en zouden we zo lang als mogelijk en verantwoord is bij elkaar komen in een kerk- of verenigingsgebouw. Een live ontmoeting is immers toch heel anders dan een digitale ontmoeting, zeker in deze tijd dat er toch al minder onderling contact zal zijn.
Tegelijkertijd weten we dat een kerkenraad beleid maakt voor de eigen gemeente, en dat dat per gemeente ook verschillend kan liggen. In de ene gemeente worden live kringavonden gestimuleerd, terwijl het in de andere juist digitaal wordt geadviseerd.
We raden daarom aan om nauw contact te houden met de kerkenraad.