• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 21 mei 2021
  • Tags

Hervormde Vrouwenbond gaat zich richten op toerusting élke vrouw

De Hervormde Vrouwenbond gaat, onder de naam Vrouw tot Vrouw, zich richten op de toerusting van élke vrouw. Om dit te bereiken, wordt het magazine vernieuwd en wordt er online toerusting aangeboden.

Onze voorzitter Gertruud de Koeijer licht toe waarom gekozen is voor verbreding. “Steeds minder vrouwen gaan naar een kring. We vinden het belangrijk om ook deze vrouwen te bereiken met Bijbelse toerusting. Daarin willen we inspelen op de ontwikkelingen in onze maatschappij, en ook op de verschillende leeftijden van de vrouwen binnen Gereformeerde Bondsgemeenten.” Toerusting vindt plaats via vrouwenevents, een vernieuwd magazine en online toerusting. Gertruud: “We leveren Bijbelstudies voor persoonlijk gebruik en voor kringen, verdiepende interviews, achtergrondartikelen en columns van zendingswerkers”.

In verband met de verbreding van de missie heeft Vrouw tot Vrouw een nieuw logo laten ontwikkelen. Gertruud vertelt hoe het symboliseert waar Vrouw tot Vrouw voor staat. “Het boek dat centraal staat, stelt de Bijbel voor. De rondjes staan symbool voor twee verschillende vrouwen”, aldus de voorzitter. “We willen vrouwen aan elkaar verbinden door de Bijbel. We verlangen ernaar dat vrouwen elkaar spreken rond een open Bijbel. In deze ontmoetingen van vrouw tot vrouw delen zij het geloof in de Heere Jezus Christus en brengen ze elkaar bij Christus. Zo kun je van elkaar leren en elkaar bemoedigen en opscherpen.”