• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 8 december 2020
  • Tags

Terugblik digitale besturenbijeenkomst

De besturenbijeenkomst werd dit jaar online gehouden. Ds. H.I. Methorst hield een bijbelstudie uit Prediker 9 Over een levende hond en een dode leeuw (decembernummer). Deze lezing is terug te zien via YouTube. Daarna volgde een vragenbespreking en een bespreking van de toekomstplannen van de vrouwenbond. We mogen terugkijken op een mooie ochtend in verbondenheid.

Als u het werk van de vrouwenbond wilt steunen kan dat via de QR-code of de donatieknop op deze pagina.

Gift besturenbijeenkomst

Voor het organiseren van deze bijeenkomst werden kosten gemaakt. Helpt u mee?

Of scan deze code met uw mobiele telefoon: