• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 19 mei 2021
  • Tags

Terugblik algemene ledenvergadering 2021

Met dankbaarheid kijken we terug om een bijzondere ledenvergadering, uitgezonden vanuit de Aker te Putten, verbonden met vele kringen in het land. Jaarverslagen, mededelingen en besluiten werden van toelichting voorzien. Verschillende vragen over ons nieuwe beleidsplan en voorgestelde statutenwijziging werden van toelichting voorzien.

In de pauze kon er gestemd worden over deze voorgestelde statutenwijziging. Dankbaarheid vervulde ons toen we de stemuitslag zagen. Een zeer grote meerderheid staat achter onze plannen.

We hebben afscheid genomen van Gerda Berkhoff. 31 jaar heeft ze in het bestuur gezeten. Onvoorstelbaar veel taken heeft ze gehad binnen het bestuur. We zullen haar inbreng, haar visie, kennis en energie zeker gaan missen. Met dankbaarheid mocht het bestuur Marjo Lammers welkom heten. Erika de Jong en Monica Molendijk hebben zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode.

Na de bestuursverkiezing luisterden we naar waardevolle bijdrage van ds. J.W. Verboom. Hij gaf een inleiding op de bijbelstudie voor het komende seizoen onder het thema ‘Het Koninkrijk van God’. Bekijk deze via onderstaande video.

Aan het einde van de morgen werd het nieuwe logo gepresenteerd en daarmee ook onze nieuwe naam waarmee we naar buiten treden. Het was ondanks dat we elkaar niet fysiek gezien hebben een goede vergadering. Met dankbaarheid kijken we hierop terug.