• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 19 november 2021

Advent

Centraal in het schilderij

Advent. Uitzien naar de komst van Christus. Vanouds was dat anders. Er liep een regelrechte lijn van de adventsperiode naar de lijdenstijd.
De overwinning van Christus. Vergeving van onze zonden. Met Hem gekruisigd, gestorven en opgestaan. Dood waar is uw prikkel?
Kribbe, kruis en geopende graf.

Redding en verlossing

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.
In een donkere hoek van het schilderij is een gebroken ketting geschilderd.
Deze ketting gaat over in een doek, een geplooide doek die als een baan door het gehele schilderij loopt en alle vijf de namen verbind, tot aan het graf. In doeken gewikkeld.
Jesaja 9 vers 5: de namen van het Kind dat geboren is: Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader. En dan met Kerst: Vredevorst.

Wonderlijk

Verwachting en hoop.
We zien een primula. Een primula staat voor hoop.
Kom en volg de doeken, verwonder u!

Raadsman

Zijn zegenende nabijheid lost al onze vragen niet op, maar opent de toekomst.
In het boek Openbaring laat God zien wat die toekomst is.
Johannes kijkt in de hemel en ziet de HEERE die er uitzag als de stenen jaspis en sardius.
En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd.
De kleur van sardius lijkt op die van vuur. Smaragd is groen.
Openbaring 21 vers 4 en 5: En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Sterke God

Hij is de Sterke God. Gekleed in het gewaad van zwakte. Zo op het eerste oog krachteloos en klein. Maar wie verder kijkt, blikt regelrecht in het hart van God. Wat een liefde!
In het schilderij is een rode en een witte roos geschilderd.
Een rode roos met een hart.
Een rode roos staat voor liefde en een witte roos voor reinheid.
Een combinatie van een rode en een witte rood staat voor verbonden zijn met elkaar in Christus.

Eeuwige Vader

Gedurende de adventsperiode keren we tot onszelf én richten we ons op Hem Die verloren zonen en dochters opwacht en omhelst.
Er is een zonnebloem geschilderd die door de doeken omhelst wordt.
Een zonnebloem staat voor gerichtheid naar God.
Opzien naar het kruis. Een kruis dat door de doeken omwikkeld wordt.
In Numeri 21 lezen we dat de HEERE tegen Mozes zei: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.

Vredevorst

De doeken brengen ons bij de kribbe, het kruis en de opstanding.
Zet de stompkaars op het geopende graf.
Het is Kerst. De Vredevorst is geboren. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. Wij hebben vrede bij God, door onze HEERE Jezus Christus.
Vanuit het graf worden alle onderdelen aangelicht.

Schilderij “Advent” is door Kees Aalbers geschilderd.
www.kunstexpres.nl

Morgenlicht. Onderweg naar Kerst

Gebruik van de grondplaat

Bij de Advent overdenkingen van ds. Methorst in dit blad.

Na de gebroken ketting volgt er een doekenpad langs de namen van de HEERE
– Zet op de eerste naam ‘Wonderlijk’ (de primula) een waxinelichtje en schrijf op een lichte plek van het doek een paar passende woorden.
– Vervolgens bij de tweede naam ‘Raadsman’ (het beeld van de hemel) het volgende waxinelichtje en schrijf daarbij een paar passende woorden.
– Daarna op één van de rozen, de derde naam ‘Sterke God’ het derde waxinelichtje en schrijf ook daarbij, op een lichte plek. een paar passende woorden.
– Het vierde waxinelichtje komt op de zonnebloem, de vierde naam van de HEERE ‘Eeuwige Vader’ en schrijf ook daar een paar woorden ter overdenking.
– Vervolgens gaan de doeken via de kribbe en het kruis naar het geopende graf waar de stompkaars al opstaat. Schrijf ook daar op een lichte plek je overdenkende woorden.
Het is Kerst, Christus is gekomen en heeft voor al onze zonden betaald. Halleluja!