• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 30 april 2022

Een grijze kroon

Deze avond ga ik met Haddy, onze mater familias, de Haagse Geleenstraat in. Haddy is rond de 80 en loopt al meer dan twintig jaar in de straat. Ze kent de vrouwen en de bordeelhouders van haver tot gort.  

In Den Haag heb je twee straten waar raamprostitutie plaatsvindt. De Doubletstraat is een straat waar veel vrouwen uit Latijns-Amerika staan, maar er staan ook vrouwen uit Roemenië en Hongarije. Spreek je Spaans, zoals ik, dan ga je naar de Doubletstraat. De Spaansprekende vrouwen zijn vaak open, hartelijk en hebben allemaal iets met God en de Bijbel.  

De Geleenstraat wordt ook wel de ‘dure straat’ genoemd. De prijzen voor een raam zijn hoger maar de vrouwen vragen ook meer geld aan hun klanten. In deze straat staan vaker Nederlandse vrouwen, maar ook vrouwen uit Oost-Europa. 

Ik zie met bewondering hoe Haddy de namen van bijna alle vrouwen kent. Ik merk dat de vrouwen open staan voor haar. Ze vertellen over hun leven. Haddy belichaamt met haar grijze krullen de bezorgde, luisterende moeder die ze zelf zo vaak gemist hebben. Hun eigen moeder moest vaak hard werken, in de steek gelaten door de echtgenoot of vriend. Veel meiden moesten, terwijl ze zelf nog een kind waren, voor hun jongere zusjes en broertjes zorgen.  

We komen bij Anna, een prachtige vrouw die een eigen beautysalon heeft in Roemenië. Ze had besloten te stoppen met de prostitutie maar toen kwam corona. Nu staat ze toch weer hier, in de straat. Als ik zeg dat ik het heel jammer voor haar vind, zegt ze heel resoluut dat dat niet hoeft. Het is haar eigen keuze. Nee, ze is ook niet arm opgegroeid en ja ze heeft vroeger domme keuzes gemaakt. Als we vragen of we haar kunnen helpen is haar antwoord: ‘Ik moet zelf de keuze maken om te stoppen. Niemand kan mij helpen. Voor nu doe ik dit werk en dat kan ik. Ik ben een sterke vrouw.’ 

Ergens heeft ze inderdaad gelijk. Zij moet de keuze maken om te stoppen en dat kan ze alleen zelf doen. Toch weet ik dat Haddy steeds weer een praatje zal maken met Anna. Niet omdat ze Anna wil dwingen en ook niet omdat ze Anna zielig of minderwaardig vindt. Maar wel om er te kunnen zijn voor Anna, als het moment komt dat ze niet meer wil of niet meer kan. Dan staat Haddy voor haar klaar. Als beelddrager van God die wacht tot Zijn schepsel tot inkeer komt en bij Hem terugkeert. Zoals in Jesaja 30:18 staat: ‘En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten.’ 


Tineke Smith is storyteller. Ze werkt als zzp’er en vertelt verhalen in woord maar ook in beeld. Ze fotografeert gezinnen maar werkt ook in opdracht van bijvoorbeeld een tijdschrift. Ook doet ze de eindredactie van een blad. Tineke is mama van vijf kinderen en getrouwd met Meint. 

Reageren op deze blog? Stuur een mail naar reacties@vrouwtotvrouw.nl