Evenementen

Elkaar als vrouwen ontmoeten rondom de Bijbel: dat willen we graag stimuleren. We organiseren daarom verschillende bijeenkomsten per jaar.

In het voorjaar organiseren we themabijeenkomsten en vrouwendagen.

Themabijeenkomsten

De themabijeenkomsten vinden doordeweeks plaats en zijn gericht op toerusting en ontmoeting. We behandelen een thema dat gerelateerd is aan het jaarthema. Een predikant belicht het thema vanuit de Bijbel, en houdt daarnaast een praktische lezing.

Vrouwendagen

De vrouwendagen vinden op zaterdag plaats. Ingrediënten: luisteren naar een actueel en aansprekend thema, bezinnende en creatieve workshops en muzikale momenten.

Bondsdag

Op de laatste donderdag van september vindt de jaarlijkse bondsdag plaats. Van Zwaagwesteinde tot Zierikzee komen vrouwen naar deze dag om samen te zingen, te bidden en te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft.

Besturenbijeenkomsten

Als landelijk bestuur hechten we aan contact met alle bestuursleden en kringleiders. Daarom organiseren we in het najaar bijeenkomsten met een programma voor hen. Onder leiding van de predikant, die de Bijbelstudies heeft geschreven, bespreken we samen een Bijbelstudie.

Komende events

Hier vind je de data van de komende events:

We kijken ernaar uit je te ontmoeten!