• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 3 februari 2022

Ik heb niemand die mij helpt

Windowshopping. Dat doe je als je door de Doubletstraat loopt. Alleen koop je hier niet een boek om in te lezen of tekenspullen. Je koopt ‘liefde’ van een vrouw. Een onmogelijkheid in zichzelf. Wij zijn een vreemde eend in deze bijt. 

De meeste vrouwen kennen ons wel: Janneke en Tineke van Stichting De Haven. We zwaaien naar wat dames en vragen of het goed gaat. Net om de hoek staat Marcia in de deuropening in haar netjurk. Marcia werkt sinds twee jaar in de Doubletstraat. Bij de eerste ontmoeting met een veldwerker van De Haven heeft ze een Bijbel gekregen. Zodra we binnenkomen, stapt Marcia uit haar hooggehakte gouden schoenen. Dat doen de vrouwen vaker als we binnenkomen. Voor ons hebben ze niets te verliezen.    

Corazon bonito
Marcia zegt: ‘Ik vind het mooi dat jullie komen, want jullie brengen een Boodschap. Het geeft me vrede als we samen bidden. Dan weet ik dat de Heere hier is. In het begin schaamde ik me wel voor jullie. Wij zijn toch een soort basura, afval. Maar als jullie je beter zouden voelen dan wij, dan zouden jullie hier niet rondlopen. Jullie hebben een corazon bonito, een goed hart. Ik weet dat ik zondig, ook als ik doorga. Maar ik moet voor mijn zoon zorgen en ik heb niemand die mij helpt.’ Ze kijkt aarzelend op: ‘Denken jullie dat God me zal vergeven?’ 

Als antwoord op deze vraag lezen we Lukas 7, het verhaal van de vrouw die bij Jezus kwam en die vergeving ontving. De mensen spraken er schande van. Jezus wist heel goed wie ze was en toch zei Hij: ‘Je geloof heeft je behouden.’  

We lezen ook Romeinen 8, waar staat dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Marcia luistert aandachtig. Haar handen gevouwen. Ze is heel rustig. Na het lezen bedankt ze ons met haar brede glimlach. 

Gods liefde voor ons
Janneke sluit de Bijbel en wil het exemplaar in de tas doen, in de veronderstelling dat die van De Haven is. Maar Marcia zegt: ‘Hé, niet mijn Bijbel meenemen hè?’ Ze legt ‘m in de kast en draait de deur op slot. We gaan in een kring staan om te bidden om een weg hieruit voor Marcia, om bescherming en om vergeving. Als we onze ogen openen, zeg ik tegen haar: ‘Jij denkt misschien dat wij jóu iets willen geven, en dat is ook zo, maar jij geeft ons meer dan je beseft.’ 


Tineke Smith is storyteller. Ze werkt als zzp’er en vertelt verhalen in woord maar ook in beeld. Ze fotografeert gezinnen maar werkt ook in opdracht van bijvoorbeeld een tijdschrift. Ook doet ze de eindredactie van een blad. Tineke is mama van vijf kinderen en getrouwd met Meint.