• Gepubliceerd door
  • v1.marketing
  • Gepubliceerd op
  • 24 juni 2019
  • Tags

Privacyverklaring verenigingen

In de achterliggende tijd hebben we binnen het Landelijk Bestuur nagedacht over de gevolgen van de Privacywetgeving (AVG). Een deskundige heeft voor de Hervormde Vrouwenbond een privacyverklaring opgesteld. In dit document kunt u lezen hoe we omgaan met privacygevoelige informatie.

Privacyverklaring Hervormde Vrouwenbond

Lees ons privacystatement.

Privacyverklaring plaatselijke vereniging

Voor u als plaatselijke vereniging is het ook van belang dat u uw leden informeert welke gegevens u doorgeeft aan ons en waarom. Om u daarin te ondersteunen hebben wij een standaard-privacyverklaring gemaakt voor uw vereniging. U kunt deze downloaden. Wilt u deze aanpassen met de gegevens van uw vereniging? Vervolgens kunt u deze privacyverklaring ter informatie geven aan uw leden, zodat ze weten dat het bestuur op een veilige manier met de persoonsgegevens omgaat.