• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 30 november 2019
  • Tags

Terugblik Besturenbijeenkomsten

Vele bestuursleden hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om aanwezig te zijn tijdens n van onze besturenbijeenkomsten. Heel fijn om zo met elkaar bezig te zijn!

Samen bijbelstudie doen
Het was goed om de schrijver van de bijbelstudies van dit seizoen te ontmoeten, ds. A.C. de Kruijf. Samen met hem kwamen we tot prachtige geloofsgesprekken n.a.v. bijbelstudie 7 vanuit 2 Timothes 1:1-18 over Trouw in ongeveinsd geloof.

We dachten o.a. na over de boeiende stelling: Het is erger een Timothes voor een Demas aan te zien dan andersom, want we kunnen beter per ongeluk de Heere te veel eer geven om Zijn genadewerk dan te weinig. (Demas, 2 Tim. 4:10)

Niet schamen…!
Vervolgens maakte onze voorzitter Gertruud de Koeijer de bijbelstudie praktisch met een indrukwekkende presentatie n.a.v. haar SDOK-reis naar Pakistan in 2018. Juist in de brieven van Paulus aan Timothes kom je teksten tegen waarin verdrukking/vervolging genoemd worden. Hebben deze teksten mij ook iets te zeggen? Wat dan?

Gertruud vertelde over haar ervaringen vanuit ontmoetingen met vervolgde christenen in Pakistan, die niet anders kunnen dan vertellen van hun Heere, want als de mensen niet over Jezus horen, gaan ze verloren. Ze beschouwen het als genade om te lijden om Jezus wil. Ze zijn gericht op Christus, ook Hij ging van lijden tot heerlijkheid n ze verlangen naar Zijn toekomst. Dat geeft hen kracht om de weg die vaak zwaar is, te gaan.

Enkele reacties:
De nood van onze broeders en zusters in Pakistan bracht ze heel dichtbij. De lessen die ze geleerd had, kwamen goed over. Mooi dat ze deze ook doortrok naar aanwezige vrouwen die in hun persoonlijk leven te maken hebben met moeilijkheden en verdriet. We hebben een leerzame en fijne ochtend gehad.

Als je hoort van de situatie in Pakistan, besef ik weer des te extra wat een voorrecht het is om zomaar op een woensdagmorgen bij elkaar te komen en na te denken over Gods Woord.

Met aandacht en bewogenheid werd er geluisterd. Verdiepend waren de vragen die de vertaalslag maakten naar ons eigen leven. Niet alleen een verhaal over hen daar, maar een opdracht om de grote wonderen van God te vertellen en uit te zien naar Zijn wederkomst.

Wil je meer weten over het werk van SDOK? Kijk op www.sdok.nl.