Dooponderwijs en het leven uit de doop is van levensbelang! Leven uit de God van mijn doop, dat is leven in het geloof: ik ben niet van mezelf, maar het eigendom van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus.
In deze Opvoedingsbron daarover meer.

(gedrukt exemplaar)

1,00

Uitverkocht