Tips ledenwerving

Zit je op een vrouwenkring, en zou je andere vrouwen willen stimuleren om mee te doen? Hieronder vind je een aantal tips:

 • Vraag uitnodigingskaarten aan waarmee je iemand persoonlijk kunt uitnodigen (gratis aan te vragen via de webshop).
 • Laat tijdens een gewone kringmorgen of -avond iedereen proberen iemand mee te nemen of nodig een spreker uit.
 • Vraag een leeftijdsgenoot mee naar de kring. Geef bij interesse de datum door en haal de persoon op. Stel dat ze niet direct meegaat maar wel toezegt over een poosje te willen, noteer dat in je agenda en kom er op terug.
 • Plaats regelmatig een kerkbodebericht waarin staat wat je doet op de vrouwenkring.
 • Zorg voor een fris, pakkend interviewtje van enkele leden in de kerkbode, waarin de waarde van de vereniging duidelijk tot uitdrukking komt: Bijbelstudie, toerusting en ontmoeting.
 • Benader nieuw ingekomen mensen en geef hen een welkomstpakketje met daarin een kaart van jullie kring. Zorg voor een leuke verpakking.
 • Maak tijdens het openingsweekend promotie voor de vrouwenkring.
 • Stuur bij doopmomenten of belijdenisdiensten een uitnodigingskaartje van de vereniging.
 • Richt tijdens een wijkavond een tafel in vanuit de kring met wat kleine, pakkende cadeautjes en natuurlijk een aantal uitnodigingskaarten.
 • Zorg dat er informatie van de vrouwenkring op de website van de gemeente staat.
 • Vraag wervingskaarten aan waarmee vrouwen een gratis magazine kunnen aanvragen.

Contactpersoon

Het is raadzaam om een contactpersoon aan te stellen die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de acties die door het bestuur worden georganiseerd. Deze contactpersoon kan ervoor zorgen dat er:

 • Uitnodigingskaarten en andere materialen worden aangevraagd.
 • Een jaarprogramma of informatieboekje over de kring is om uit te delen.
 • Contacten worden gelegd met bijvoorbeeld een website- of openingsavondcommissie.