Ideeën kringavond

Zoek je ideeën om een kringavond in te vullen? We denken graag met je mee. Hieronder vind je een aantal ideeën:

VITA, de vrouwenbeweging van de GZB, wil vrouwen inspireren om hun leven te delen en zending wereldwijd te ondersteunen. We delen op een vrouwenkringochtend- of avond graag de inspirerende en bemoedigende verhalen van vrouwen uit de wereldkerk. Om zo de boodschap van Hoop door te geven. Met het zendingsinspiratiepakket, dat een meditatie, gespreksvragen en filmpjes met getuigenissen van vrouwen van over de hele wereld bevat, kunnen vrouwenkringen eenvoudig zelf een inspirerende vrouwenbijeenkomst organiseren. Ook is het mogelijk om een spreker aan te vragen, zoals een (oud) zendingswerker of een vrouw uit een GZB-zendingsproject. Hiermee willen we zending dichtbij brengen, luisteren naar verhalen van vrouwen over hoe God wereldwijd werkt en van elkaar leren hoe we het Evangelie delen. Neem voor meer informatie of voor het aanvragen van het zendingsinspiratiepakket contact op met Wilma van der Meij via vita@gzb.nl of 0343-512444.


Schreeuw om leven – Onbedoelde zwangerschap en abortus. Deze onderwerpen blijven politiek, samenleving maar ook de kerken bezighouden. Schreeuw om leven is een pro life-organisatie die opkomt voor het ongeboren leven en zich inspant voor een samenleving waarin abortus onnodig en ondenkbaar is. De organisatie richt zich daarom op maatschappijbeïnvloeding en op hulpverlening rond onbedoelde zwangerschap of juist ná een abortus. Graag komen we vertellen over de verschillende onderdelen van ons werk of komen we een workshop, gemeenteavond of lezing verzorgen over een van deze thema’s. Hierbij kunt u denken aan: wat zegt de Bijbel over het leven en abortus? Hoe kun je als kerk, of als moeder of oma, omgaan met onbedoelde zwangerschap in de eigen omgeving? Hoe voer je als christen het gesprek met andersdenkenden over abortus? Hoe ziet hulpverlening eruit na een abortus? Etc.Graag zoeken we met elkaar naar wat past bij qua vorm en inhoud. Neem hiervoor contact op met Schreeuw om leven: info@schreeuwomleven.nl of 035 62 44 352.


Wil den Dikken (willeminadendikkendeetman@kpnmail.nl) vertelt aan de hand van een fotopresentatie over het werk onder de Domari, ook wel Gypsies genoemd. Deze Joodse zigeuners leven in grote armoede in en rond Jeruzalem. Er zijn geen kosten aan verbonden, wel is een gift voor deze stichting (zie www.vriendenvandomari.nl) van harte welkom. Informatie verstrekt door mw. T. Wolswinkel – vrouwenvereniging Manninne Barneveld


Rust en perspectief. Dat biedt de Herberg aan haar gasten die om diverse redenen twee tot zes weken daar verblijven. De Herberg wil graag fungeren als verlengstuk van de gemeente. Om dat te onderstrepen kunt u ons uitnodigen op uw kring- of gemeenteavond, koffieochtend, ouderenmiddag etc. In overleg met u kunnen we een dagdeel of meerdere dagdelen vullen. Graag vertellen we u over het werk van de Herberg, waarbij we de lijnen doortrekken naar het omzien naar elkaar in de gemeente. Een powerpoint met foto’s van de Herberg en haar schitterende omgeving ondersteunt deze presentatie. Een andere mogelijkheid is dat we een workshop of lezing verzorgen over een thema, bijvoorbeeld verlies, burn-out, of familierelaties
Graag informeren wij u over de mogelijkheden.
U kunt contact opnemen met Monique van der Werf, mvanderwerf@pdcdeherberg.nl


Marleen van der Hoeven (marleenvanderhoeven@solcon.nl) heeft een waardevolle lezing gegeven op een vrijwilligersavond over time-management, “Help waar blijft de tijd”. Ze liet haar hoorders nadenken over hun tijdsbesteding. Er was volop ruimte voor interactie. Ze gaf handvatten en tips mee om ervoor te zorgen dat we niet meer het gevoel hebben dat we niet aan die dingen toekomen die we juist zo belangrijk vinden, maar dat we grip op de tijd krijgen. Een grote meerwaarde is dat Marleen de Bijbel, Gods woord, als haar leidraad in haar leven heeft en dit ook in haar workshop/lezing naar voren bracht.
Informatie verstrekt door: Els van der Mel, janvdmel@solcon.nl, tel. (031) 848-6986


Monica Molendijk (monica@stimulansmolendijk.nl) Personal Life Coach. Een lezing over tevredenheid ‘van moeten naar mogen’, Een wandelworkshop over ‘levenslessen uit de natuur’ met info en een leerzame opdracht, een interactieve lezing over ‘De kunst van het luisteren’ Heb jij echt aandacht voor de ander? Ontdek handige weetjes en leerzame tools voor de juiste luisterhouding. Bijzonder geschikt om de ander beter te leren kennen en te begrijpen. www.stimulansmolendijk.nl


Ester Wals geeft een waardevolle lezing over de Schuilplaats van Corrie ten Boom, aan de hand van een powerpoint “Meer dan een huis”. Ze geeft deze voorlichting door het hele land. Haar mailadres is: eswals@kpnplanet.nl.
Informatie verstrekt door Klazien Bouma, klazienbouma@online.nl


Heleen Quist-van Rossum (j.quist38@upcmail.nl) uit Ridderkerk heeft het boekje ‘Bitter of Beter’ geschreven. Naar aanleiding hiervan heeft ze een aantal jaar geleden op de jonge vrouwendagen gesproken. Over de volgende onderwerpen verzorgd ze lezingen:
1. ‘Bitter of Beter’ (word je van een moeilijke situatie bitter of beter?)
2. Gastvrijheid (over het leven van Aquila en Priscilla)
3. Het leven van Jozef (in hem zien we heel veel van de Heere Jezus)
4. De veelkleurige gemeente (over onze verschillende karakters)
Informatie verstrekt door vrouwenkring Persis uit Ridderkerk, Mevr. N. Vos, tel. 0180-428395


Bertine Boogaard uit Soest (ajboogaardvanessen@solcon.nl) geeft presentaties over autisme. Het onderwerp is: “Autisme en de winst van de autibril – als je hersenen anders werken”. Ze geeft ook een lezing/workshop over het thema “Hoogbegaafdheid, meer dan alleen IQ?!”Zij is ervaringsdeskundige en geeft met veel passie deze presentie. Het is boeiend en erg leerzaam. Zeker wanneer je er zelf mee te maken hebt. Maar los daarvan is het voor iedereen de moeite waard. Een aanrader dus.
Informatie verstrekt door mevr. Van Kooten uit Apeldoorn, g.c.vankooten@kpnmail.nl


Corrie Kole uit Tholen van Hartelijk verbonden werkt vanuit Rust-Relatie-Realiteit. Ze verzorgde tijdens een vrouwenmorgen een workshop bezinnend wandelen. Aan de hand van het thema, het Koninkrijk van God, maakte Corrie vragen en gingen vrouwen al wandelend in gesprek. Ook werd de opdracht meegegeven om foto’s te maken, wat zie ik om me heen van het Koninkrijk van God. Dit alles zorgde voor mooie gesprekken, bijzondere foto’s en een verrassende plenaire bespreking. Een aanrader!
Informatie verstrekt door vrouwenkring Salomé uit Goes, Annemarie Niewenhuijse,  vrouwenkring@hhggoes.nl


Eén keer per jaar houden de vijf vrouwenverenigingen van Nijkerk een gezamenlijke avond. Vorig jaar is Marianne Glashouwer uitgenodigd om te komen spreken. Haar lezing was : “Gods trouw aan Israël en ook aan ons“. Het was een fijne avond en alle aanwezigen van jong tot oud vonden het een waardevolle avond. Andere onderwerpen waarover zij spreekt: Rust vinden bij God in deze drukke wereld; Zwerfster voor God (over Corrie ten Boom); Het Joodse gezinsleven; de Joodse vrouw; de Joodse feesten. Contact: e-mail famglashouwer@gmail.com, tel: 033-4530281
Informatie verstrekt door mevr. M. A. Schaap, voorzitter vrouwenvereniging Lydia te Nijkerk


Mevrouw Hennie Doldersum, Peter van Anrooystraat 1, 7425 GV Deventer, tel. 06-47034520, verzorgt lezingen voor Stichting Vietnam-Nederland, www.vietnam-nederland.nl.
Onder het mom van handeldrijven heeft zij ingangen in Vietnam voor het verspreiden van Bijbels. Haar lezingen gaan voornamelijk over studenten en weeskinderen. Ze vertelt het verhaal bewogen en met veel bijbelse diepgang. De stichting ondersteunt deze lezingen door de verkoop van artikelen die door mensen in Vietnam zijn gemaakt. Haar lezing kost € 50,00 en de benzinekosten. Zeer aan te bevelen.
Informatie verstrekt door mevr. M. Zonneveld, Baarn, 035-5414382


Op zoek naar een prachtige dia-presentatie over de vier jaargetijden, met bijbelaanhalingen en gedichten etc? Naam: dhr. K.J. Snijders, Jhr. K.W.L. de Muraltstraat 26, 2461VG Ter Aar, tel.: 0172-603043. Hij heeft meerdere presentaties. Zeer beslist de moeite waard.
Informatie verstrekt door mevr. J. Mans-Kiezebrink, Sprang-Capelle, jamaki@home.nl


Betrokken en bevlogen vrijwilligers van hulporganisatie Dorcas (www.dorcas.nl) verzorgen boeiende presentaties voor vrouwenverenigingen. Zij vertellen verhalen van mensen, die deelnemen aan de projecten van Dorcas en daardoor hun leven een positieve wending hebben gegeven. Uiteraard wordt ook verteld over het brede werk van Dorcas of over een specifiek project, alles in goed overleg. Meer informatie en uw uitnodiging via kerken@dorcas.nl.


Stichting In de Rechte Straat (IRS) geeft presentaties. Spreker is Hans ten Klooster. Meer informatie vindt u op de website van IRS.


Katharina van Bora, de vrouw van Luther, een powerpointpresentatie door dhr. G.P.P. (Piet) Hogendoorn, Zwartebroek, tel. 0342-414202, mail: gpphog@gmail.com
Informatie verstrekt door Mevr. Wolswinkel, Barneveld, wolswinkel@gmx.net


Stichting Tot Heil des Volks, over het project Scharlaken Koord. Zij vertelde ons over het straatwerk, de preventie en hulpverlening rond prostitutie, voornamelijk in Amsterdam, maar ook in andere grote steden. Het was zeer indrukwekkend.
Informatie verstrekt door P.N. Tulp, Zwijndrecht, 078-619341.


dhr. Kievit, Violierstraat 10, 3245 CW Sommelsdijk; tel: 0187485375; www.beeldpresentaties.nl. Dhr. Kievit gaf in Bergambacht een beeldpresentatie over Charles Haddon Spurgeon. Deze avond is als heel leerzaam en erg mooi ervaren. Naast de presentatie over Spurgeon zijn diverse andere presentaties beschikbaar over bekende personen, bijv. over John Bunyan.
Informatie verstrekt door mevr. Reina Deelen-de With, tel. 0182352609.


Teunie Suijker-Geneugelijk is kinder- en jeugdboekenschrijfster. Daarnaast schrijft ze korte historische verhalen en kerstverhalen.

Talenten: Heb ik talenten? Welk Doel dien ik hiermee?

Worden als een kind: In deze lezing vertelt Teunie over haar schrijverschap. Hoe schrijf je een kinderboek? Elk boek is voor haar een zoektocht. Deze zoektocht komt niet tot een goed einde zonder afhankelijkheid en Gods Hulp.

Presentatie over Rembrandt: Aan de hand van een PowerPoint neemt Teunie u mee om door de ogen van Rembrandt naar zijn Bijbelse schilderijen te kijken.


Vrouwenvereniging Lydia uit Ede: De Stichting Nachamu Nachamu Ami uit Renswoude. Het doel van het werk van de stichting ‘Nachamu Nachamu Ami’ is hulpverlening aan hulpbehoevenden onder het Joodse volk. De stichting brengt dit in praktijk door Joodse mensen morele, materiële of financiële steun te geven, waar ter wereld zij zich ook bevinden. Deze steun is gericht op het Joodse volk in zijn geheel, waar ook ter wereld. Anneriet Luth kan daar op een boeiende wijze over vertellen! Voor meer informatie: www.nachamu.org.
Informatie verstrekt door M. de Jong, Evertsenstraat 2-B, 6712 EZ Ede, tel. 0318-618168.


Via vrouwenvereniging Maria-Martha uit Reeuwijk-Dorp. Voor informatie mevr. A. Vroegindeweij-van de Berg tel. 0172 615436

Stichting Friedenstimme


Een avond over opvang van Koerden in Nederland door een Koerd die in Nederland tot geloof gekomen is. Contact via Home for Kurds tel. 0102940539, info@homeforkurds.nl.
Informatie verstrekt door mevr. T.M. de Wilde-Rijkaart tel. 0172 589500