Privacy statement

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Vrouw tot Vrouw, per adres Hervormd Bondsbureau, Beatrixstraat 20a, Nijkerk, secretariaat@vrouwtotvrouw.nl, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

2. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vrouw tot Vrouw verwerkt van iedereen die gegevens bij ons achterlaat, zoals onze leden en deelnemers aan onze activiteiten. Onder Vrouw tot Vrouw vallen al haar commissies.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres.

4. Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij, dat wil zeggen onze (bestuurs)leden, verwerken de persoonsgegevens van iedereen die zijn of haar gegevens aan ons heeft doorgegeven. We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u uw persoonlijke gegevens invult.

In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeauabonnement voor u aanvraagt, krijgen we uw naam- en adresgegevens.

5. Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoorgebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Wij gebruiken uw gegevens om u informatie te verstrekken over activiteiten van Vrouw tot Vrouw en om het magazine aan u toe te sturen.

Wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven gebruiken wij uw mailadres om u op de hoogte te houden van nieuwe activiteiten georganiseerd door Vrouw tot Vrouw. Uw gegevens worden niet aan andere organisaties doorgegeven.

Gepersonaliseerde e-mails

We organiseren geregeld activiteiten en nieuwtjes die we met u willen delen. We delen die graag via mail. Wij doen dat alleen wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven. Als u ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij u ook andere informatie mailen. Deze persoonlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op eerdere deelname van maximaal 2 jaar geleden. Als u dit soort informatie liever niet ontvangt, kunt u zich meteen afmelden voor nieuwsbrieven bij nieuwsbrieven@vrouwtotvrouw.nl.

6. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Vooraf:
Vrouw tot Vrouw gebruikt de gegevens alleen voor eigen activiteiten zoals hieronder beschreven. Op geen enkele manier worden uw persoonlijke gegevens met derden gedeeld.

 • Vrouw tot Vrouw
  Wanneer u lid bent/wordt van Vrouw tot Vrouw krijgt het bondsbureau uw N.A.W. gegevens. Deze gegevens heeft het bondsbureau nodig om de overeenkomst die u met Vrouw tot Vrouw bent aangegaan te kunnen uitvoeren.
 • Commissieleden Vrouwendagen
  De door ons aangestelde commissieleden maken gebruik van uw N.A.W. gegevens om de vrouwendagen te organiseren.
 • Commissieleden Commissie Communicatie
  De leden van Commissie Communicatie gebruiken gegevens van besturen om hen te benaderen over het reilen en zeilen op de plaatselijke verenigingen. Het gesprek met deze bestuursleden is voor hen en Vrouw tot Vrouw belangrijk om de samenwerking te optimaliseren.
 • Secretariaat
  Binnen het secretariaat worden gegevens van bestuursleden gebruikt om daardoor leden van hun verenigingen uit te nodigen voor activiteiten. Daarbij worden de bestuursleden ook op de hoogte gehouden van het werk van Vrouw tot Vrouw. Dit gebeurt via de post en via email.
 • Andere instanties
  Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen. Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn: adminisratieve werkzaamheden t.b.v. het verzenden van documenten, het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties en het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten en incassobureaus.

7. Waar slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens bewaren wij in het administratieprogramma Snelstart (versie 12), ook gebruiken wij mail, Excel, Google drive, WeTransfer en Dropbox.

8. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Vrouw tot Vrouw heeft uw gegevens in Stichting Hervormd Bondsbureau, Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk.

9. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

 • Recht op informatie
  U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.
 • Recht op inzage
  U hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen via secretariaat@vrouwtotvrouw.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.
 • Recht op correctie
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kunt u doen via de site www.vrouwtotvrouw.nl of secretariaat@vrouwtotvrouw.nl.
 • Recht om bezwaar te maken
  U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.
 • Recht om vergeten te worden
  U hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Dit verzoek kan ingediend worden via secretariaat@vrouwtotvrouw.nl.
 • Recht om een klacht in te dienen
  U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met het secretariaat@vrouwtotvrouw.nl. Tot slot heeft u het recht om zich met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Vragen?

Als u nog vragen hebt over de wijze waarop Vrouw tot Vrouw met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met secretariaat@vrouwtotvrouw.nl. We helpen u graag.