Privacy statement

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Vrouw tot Vrouw, p/a Johan Willem Frisostraat 38, 7462 GX Rijssen, secretariaat@vrouwtotvrouw.nl, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

2. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vrouw tot Vrouw verwerkt van iedereen die gegevens bij ons achterlaat, zoals onze leden, abonnees en deelnemers aan onze activiteiten. Onder Vrouw tot Vrouw vallen al haar teams.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres.

4. Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die zijn of haar gegevens aan ons heeft doorgegeven. We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u uw persoonlijke gegevens invult.

In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeauabonnement voor u aanvraagt of als u zich aanmeldt als lid van een vrouwenkring krijgen we uw naam- en adresgegevens.

5. Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoorgebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Wij gebruiken uw gegevens om u informatie te verstrekken over activiteiten van Vrouw tot Vrouw, zoals het toesturen van het magazine, het uitnodigen voor bijeenkomsten, het versturen van online toerustingsmateriaal, enzovoorts.

Wanneer we een relatie met u hebben, bijvoorbeeld doordat u een bijeenkomst hebt bezocht, ontvangt u gratis onze inspiratiemail over het online toerustingsmateriaal. U kunt zich ten alleen tijden afmelden van deze inspiratiemail.

Uw gegevens worden niet aan andere organisaties doorgegeven.

6. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere partijen. Met alle externe dienstverleners sluiten wij een overeenkomst waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen. Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn: het drukken en verzenden van het magazine, het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties en het leveren van financiële diensten.

7. Waar slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens bewaren wij in het administratieprogramma Multivers 12.3.0.12. Ook gebruiken wij mail, Excel, Google Drive en WeTransfer.

8. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie: u hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage: u hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen via secretariaat@vrouwtotvrouw.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie: u hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kunt u doen via de website www.vrouwtotvrouw.nl of secretariaat@vrouwtotvrouw.nl.

Recht om bezwaar te maken: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Recht om vergeten te worden: u hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Dit verzoek kan ingediend worden via secretariaat@vrouwtotvrouw.nl.

Recht om een klacht in te dienen: u hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij die het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met secretariaat@vrouwtotvrouw.nl. Tot slot heeft u het recht om zich met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Vragen?

Als u nog vragen hebt over de wijze waarop Vrouw tot Vrouw met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met secretariaat@vrouwtotvrouw.nl. We helpen u graag.